Mô hình Hình nến

Mô hình Hình nến là một chuyển động giá được hiển thị bằng đồ họa trên biểu đồ hình nến. Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình hình nến được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên xu hướng biểu đồ hiện tại. Trên TradingView, bạn có thể sử dụng các chỉ báo Mô hình Hình nến để tìm các mô hình này trên biểu đồ.

Biểu đồ Hình nến xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản vào thế kỷ 18, hiện nay vẫn được hàng triệu nhà giao dịch sử dụng. Mặc dù chuyển động của các biểu đồ như vậy thường có vẻ ngẫu nhiên, nhưng đôi khi tạo thành các mô hình mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích kỹ thuật.

Các mô hình này được phân chia thành các tín hiệu tăng và giảm. Mô hình tăng giá cho thấy giá của chứng khoán có khả năng tăng lên, trong khi mô hình giảm giá cho thấy giá của chứng khoán có khả năng giảm.

Cách sử dụng chỉ báo mô hình hình nến?

Để thêm các chỉ báo mô hình hình nến vào biểu đồ, hãy mở menu Chỉ báo và Chiến lược. Từ đó, chuyển đến tab Mô hình Hình nến để xem danh sách tất cả các chỉ báo hiện có trong danh mục này. Chọn các chỉ báo mô hình mà bạn muốn sử dụng trong đây.

 

Nếu chỉ báo tìm thấy mô hình hình nến, trên biểu đồ sẽ xuất hiện nhãn đặc biệt: màu xanh lam cho chỉ báo Tăng giá, màu đỏ cho chỉ báo Giảm giá hoặc màu xám cho chỉ báo có thể hiển thị cả tín hiệu Tăng giá và Giảm giá.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mô hình hình nến cụ thể, chỉ cần trỏ vào dấu vị trí rồi đọc thông tin bật lên được liệt kê trong chú giải công cụ. Hãy xem ví dụ trong hình ảnh sau đây.

Cách nhận được thông báo cảnh báo khi hình thành mô hình hình nến?

Các chỉ báo tìm kiếm mô hình hình nến hoạt động cùng với hệ thống cảnh báo, vì vậy nếu muốn nhận thông báo mỗi khi mô hình hình nến xuất hiện trên biểu đồ, bạn có thể tạo cảnh báo mới qua menu Tạo Cảnh báo của chúng tôi. Để làm vậy, bạn cần thêm một chỉ báo vào biểu đồ, sau đó chọn chỉ báo đó làm điều kiện cảnh báo, như trong hình bên dưới.