Tôi đã thay đổi cài đặt ‘khung thời gian.' Giờ chỉ báo hiển thị ‘Ø’

Một số chỉ báo TradingView có cài đặt ‘khung thời gian', cho phép chức năng MTF. Cài đặt này cho phép bạn tính toán chỉ báo trên khung thời gian khác với chỉ báo bạn hiện có trên biểu đồ. Bạn có thể đọc thêm về chức năng MTF trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Nếu cài đặt 'khung thời gian' được đặt thành khung thời gian cao hơn khung thời gian trên biểu đồ và tùy chọn "Chờ đóng khung thời gian" được bật, thì đồ thị của chỉ báo sẽ trả về Ø trên hầu hết các thanh thay vì giá trị số. Tôi sẽ minh hoạ cho bạn: mở biểu đồ 1 phút và thêm chỉ báo Đường trung bình động (MA) tính toán dựa trên dữ liệu từ khung thời gian 5 phút. Đây là giao diện của biểu đồ:

Như bạn có thể thấy ở góc trên cùng bên trái, chỉ báo MA hiển thị Ø  thay vì giá trị số. Nhưng tại sao lại như vậy?

Khi chỉ báo yêu cầu dữ liệu từ khung thời gian 5m, chỉ báo sẽ nhận được một giá trị MA cho mỗi năm phút. Trên biểu đồ, một thanh tương đương với 1m thời gian, vì vậy chúng tôi có số lượng dữ liệu cho biểu đồ gấp năm lần so với chỉ báo. Thực tế, đối với mỗi một thanh trong năm thanh, chúng ta chỉ có thể có một giá trị MA.

Để vẽ chỉ báo trong trường hợp này, chúng tôi gắn các giá trị MA vào mỗi thanh thứ năm và sau đó kết nối chúng với một đường thẳng. Cuối cùng, chúng ta nhận được một MA tương đối trơn tru trong đó mỗi thanh thứ năm có một giá trị MA được liên kết, trong khi tất cả các thanh ở giữa không - thay vào đó chúng hiển thị Ø.

Nếu thay đổi kiểu của chỉ báo thành Line With Breaks trong phần cài đặt, bạn sẽ thấy vị trí của các giá trị thực tế. Với kiểu này, các giá trị sẽ không còn được kết nối bằng các đường.

Trên dữ liệu thời gian thực, chỉ báo sẽ được rút ra tối đa thanh đóng có sẵn cuối cùng của khung thời gian chỉ báo. Trong ví dụ của chúng tôi, các giá trị MA sẽ tụt lại 1-4 thanh phía sau biểu đồ, bởi vì thanh 5m mà chỉ báo dựa trên chưa đóng. Giá trị mới sẽ xuất hiện ngay sau khi thanh 5m đóng lại, do đó, quá trình này sẽ diễn ra cứ sau năm phút.