Làm cách nào để ẩn trạng thái Thị trường mở?

Nếu bạn muốn ẩn trạng thái Thị trường mở, hãy làm theo các bước sau.

  1. Mở menu Dòng trạng thái (nhấp chuột phải vào chấm màu xanh lá cây). Đảm bảo có một dấu kiểm bên cạnh dòng này, như trong ví dụ hình ảnh bên dưới.
  2. Tắt trạng thái thị trường mở bằng cách nhấp vào Hiển thị trạng thái thị trường mở và đảm bảo rằng nó không được đánh dấu.