Tôi đã có một bản dùng thử, nhưng nó đã bị hủy. Tôi có thể lấy lại bằng cách nào / tôi có thể làm gì?

Khi hệ thống biết hoặc nhận ra người dùng đã dùng thử trước đó, tài khoản của họ sẽ bị gắn cờ. Sau đó, bản dùng thử bị hủy và thay vì cung cấp một bản dùng thử khác, hệ thống của chúng tôi cung cấp cho người dùng này một gói. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể mua một gói với chúng tôi. Nếu không muốn tiêu tiền, bạn có thể chọn gói Cơ bản của chúng tôi, gói này miễn phí, tuy nhiên, bạn sẽ không có cùng cấp độ quyền truy cập vào các tính năng và công cụ như với gói trả phí.