Tôi không thể viết phiếu, làm cách nào để liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc nhận trợ giúp về vấn đề của tôi?

Trung tâm trợ giúp của chúng tôi là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Xem tab Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để xem liệu câu hỏi của bạn đã được trả lời chưa. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin mình đang tìm kiếm, hãy cân nhắc gửi phản hồi cho chúng tôi về vấn đề này để chúng tôi có thể cung cấp tài nguyên trợ giúp trong tương lai.

Ngoài Trung tâm trợ giúp của chúng tôi, chúng tôi có một cộng đồng trên Reddit, nơi nhiều người dùng đặt câu hỏi và đề xuất các tính năng và công cụ để sản xuất TradingView trong tương lai. Có lẽ bằng cách tiếp cận với cộng đồng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin từ các thành viên tích cực về cách giải quyết vấn đề hoặc trả lời câu hỏi của bạn. Người sáng lập và người kiểm duyệt TradingView cũng có mặt trên Reddit và có thể họ sẽ trả lời bạn ở đó trong quá trình quét trang web thông thường về các yêu cầu tính năng mới và các câu hỏi chung.