Tôi đã thử thanh toán, nhưng khi nhập chi tiết thẻ của mình, hành động của tôi đã bị chặn. Điều đó có nghĩa là gì?

Điều này xảy ra do các biện pháp chống gian lận của chúng tôi liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với PayPal. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần đợi khoảng thời gian 24 giờ trước khi có thể thực hiện một lần thanh toán khác. Tìm hiểu thêm về tất cả các phương thức thanh toán được chấp nhận tại đây. Đảm bảo rằng bạn có tất cả các chi tiết của mình chính xác trước khi cố gắng thực hiện thanh toán lại.