Tôi cần trợ giúp về một số câu hỏi thông thường hoặc chỉ một số thông tin chung chung. Tôi có thể đi đến đâu để biết thêm thông tin?

Bạn có thể truy cập các tab khác tại đây trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tính năng, công cụ, chiến lược, v.v. và cách tốt nhất để sử dụng chúng với biểu đồ TradingView. Xem qua các tab và giải pháp khác nhau của chúng tôi để xem liệu câu hỏi của bạn có được trả lời trong Câu hỏi thường gặp được liệt kê hay không. Chúng tôi thậm chí còn có một phần Q&A đặc biệt dành cho các câu hỏi liên quan đến Pine.