Sau khi xuất bản ý tưởng công khai, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả trong tối đa 15 phút sau khi xuất bản để sửa lỗi chính tả hoặc thực hiện các thay đổi nhỏ. Bạn cũng có thể xóa toàn bộ ý tưởng trong khung thời gian này

Chúng tôi có hàng tá blog giải thích về các bản cập nhật, bản phát hành sản phẩm mới và cũ, các công cụ và tính năng, thủ thuật, v.v. Chúng rất tuyệt vời để xem xét và theo dõi để xem chúng có thể ảnh hưởng hoặc hỗ trợ bạn với tư cách là một nhà giao dịch như thế nào, đặc biệt là khi bạn trở thành thành viên TradingView. Bạn có thể truy cập liên kết ở trên hoặc xem Trang chủ của chúng tôi để biết nút Có gì mới ở góc trên cùng bên trái, bên cạnh biểu tượng TradingView của chúng tôi. Nút có biểu tượng thông tin màu xanh lam và cho bạn biết chính xác những gì mới đối với TradingView trong thời gian thực.