Làm cách nào để có câu trả lời cho các câu hỏi của tôi về các tính năng, công cụ, biểu đồ, chỉ báo / chiến lược hoặc thị trường nói chung?

Nhận thông tin chi tiết từ người dùng / nhà giao dịch / nhà đầu tư có kinh nghiệm, học hỏi từ Ý tưởng của họ và đặt câu hỏi trong phòng trò chuyện cộng đồng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thị trường và phân tích thị trường. Các thành viên thanh toán và không trả tiền đều có thể truy cập các phòng trò chuyện cộng đồng của chúng tôi để đặt câu hỏi về các dịch vụ, tính năng, công cụ và nền tảng của chúng tôi nói chung. Tuy nhiên, người dùng yêu cầu phải có 5 điểm danh tiếng để tham gia vào các phòng trò chuyện. Bạn có thể tăng điểm bằng cách xuất bản nội dung và ý tưởng, thu hút người theo dõi và lượt thích, v.v. Tìm thông tin về cách nhận điểm tại đây. Theo dõi các nhà giao dịch có kinh nghiệm và các thành viên TradingView khác thường có thể giúp bạn nhận được thông tin mà bạn đang tìm kiếm.