Tôi muốn yêu cầu một tính năng cho TradingView. Làm cách nào để đảm bảo rằng yêu cầu của tôi được nhận?

Bạn có thể truy cập Reddit để biết các yêu cầu về tính năng. Ngoài ra, bạn có thể tương tác với Twitter của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các bản phát hành mới của chúng tôi và xem một số trong số chúng đang hoạt động. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào và không thể liên lạc, Twitter cũng là một cách tuyệt vời để liên hệ. Chúng tôi có nhân viên liên tục theo dõi cộng đồng để đưa ra câu trả lời hữu ích hoặc chỉ cho bạn đúng hướng.