Chỉ báo Chande Kroll Stop

Định nghĩa

Chỉ báo Chande Kroll Stop là điểm dừng cho vị thế ngắn hoặc dài. Chỉ báo thể hiện dưới dạng một đường màu đỏ và xanh lục (đôi khi là xanh lam) được phủ trên biểu đồ giá. Đường màu đỏ biểu thị mức dừng cho vị thế bán, trong khi đường màu xanh lá cây biểu thị mức dừng cho vị thế mua. Chande Kroll Stop được tính toán trên phạm vi thực, do đó được gắn nhãn là độc lập với biến động của các công cụ liên quan.

Lịch sử

Chỉ báo Chande Kroll Stop lần đầu tiên được thảo luận rồi sau đó được triển khai trong “Nhà giao dịch kỹ thuật mới,” của tác giả Tushar Chande và Stanely Kroll. Được thiết lập như chỉ báo theo xu hướng, Chande Kroll Stop xác định điểm dừng của nhà giao dịch bằng cách tính toán phạm vi thực trung bình của xu hướng thị trường, lập danh mục mọi biến động thị trường trong quá trình này.

Tính toán

Chỉ báo dừng được tính trên phạm vi trung bình thực của biến động của một công cụ liên quan đến xu hướng thị trường. Các điểm dừng được đặt dưới / trên mức cao và mức thấp của thanh “n” cuối cùng trên biểu đồ. Khác biệt tỷ lệ thuận với phạm vi thực trung bình trên thanh “n” và các giá trị kết quả được sử dụng tương ứng.

Nội dung rút ra

Hãy nhớ rằng phạm vi thực là giá trị tuyệt đối cao nhất cho ba giá trị được hiển thị bên dưới:

  1. Thanh hiện tại cao — thanh hiện tại thấp;
  2. Thanh hiện tại cao — thanh trước đóng;
  3. Thanh hiện tại thấp — thanh trước đóng.

Điều cần tìm kiếm

Chande Kroll Stop có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Người ta thường bán khi giá vượt qua cả hai đường, trong khi người ta thường mua khi giá vượt qua cả hai đường. Hơn nữa, nên giao dịch khi hai đường chéo nhau theo một cách nào đó.

Các đường của Chande Kroll Stop bắt đầu phẳng ra khi giá di chuyển ngang, cho phép giá giao dịch rộng hơn giữa cả hai đường. Nhận thức được vị trí của đường là chìa khóa để thực hiện giao dịch thành công. Các nhà giao dịch nên đảm bảo giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường.

Chande Kroll Stop cũng có thể được sử dụng để dừng thay đổi xu hướng. Khi đường màu xanh lục/xanh lam vượt lên trên đường màu đỏ, xu hướng tăng mới sẽ được đánh dấu. Khi đường màu đỏ cắt bên dưới đường màu lục/xanh lam, xu hướng giảm mới được đánh dấu.

Tóm tắt

Chỉ báo Chande Kroll Stop là điểm dừng bao gồm hai đường chồng lên nhau trên biểu đồ giá. Chỉ báo được tạo ra bằng cách lấy các mức trung bình thực trong một khoảng thời gian cụ thể để ngăn chặn các khoản lỗ thương mại đến điểm mà các mức này biến động đối với thị trường và tại đó xu hướng thị trường có nhiều khả năng chuyển hướng nhất.