Chỉ báo Chop Zone

Định nghĩa

Chỉ báo Chop Zone là chỉ báo trực quan được thiết kế để phân tích các xu hướng và xác định mức độ biến động của chúng. Chop Zone được vẽ trong các mức -100/+100 và báo hiệu chênh lệch giữa giá đóng và Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) bằng cách chuyển đổi các giá trị được tính toán thành màu sắc.

Lịch sử

Chop Zone lấy tên từ Chỉ số Choppiness, được tạo ra bởi E.W. Dreiss, nhà kinh doanh hàng hóa người Úc.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Chop Zone cho phép các nhà giao dịch và nhà phân tích xác định xem thị trường có dao động hay không, thể hiện xu hướng đi ngang hay không dao động, thể hiện xu hướng định hướng.

Chỉ số Choppiness là chỉ báo dao động giới hạn phạm vi có các giá trị nằm trong phạm vi nhất định. Như đã đề cập ở trên, phạm vi đó nằm trong khoảng -100/+100.

Điều cần tìm kiếm

Chop Zone hoạt động theo cách mà giá trị được tính toán càng gần 100 thì mức độ chặt đã đăng ký càng cao. Trong trường hợp này, sự dao động đề cập đến chuyển động đi ngang của xu hướng. Theo hướng khác, giá trị tính toán càng gần -100, xu hướng thị trường - chuyển động có hướng của xu hướng càng mạnh. Ít sự vỡ vụn còn sót lại được đăng ký trong trường hợp này.

Thông thường, nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng một số loại ngưỡng để chỉ ra xu hướng thị trường đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đây thường là những khu vực cao hơn của dữ liệu xu hướng thị trường. Đổi lại, có một ngưỡng ở vùng thấp hơn cho biết xu hướng định hướng - không bị thay đổi.

Tóm tắt

Chop Zone phân tích các xu hướng và cho biết liệu một xu hướng có bị thay đổi hay không. Chỉ báo này cho phép người dùng xác định hướng chung của một xu hướng và thường được liên kết với Chỉ số Choppiness, một bộ dao động giới hạn phạm vi sử dụng các giá trị từ -100/+100, được sử dụng để phân tích phạm vi của xu hướng thay đổi.