Chỉ báo Phân kỳ

Định nghĩa

Phân kỳ xảy ra khi giá của tài sản đang di chuyển ngược lại với chỉ báo kỹ thuật cụ thể hoặc đang di chuyển theo hướng khác với các dữ liệu liên quan khác. Chỉ báo phân kỳ cảnh báo nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật về những thay đổi trong xu hướng giá, đôi khi giá đang suy yếu hoặc thay đổi hướng.

Phân kỳ có thể là dương, biểu thị khả năng di chuyển cao hơn về giá của tài sản hoặc có thể là phân kỳ âm, biểu thị khả năng di chuyển làm giá tài sản thấp hơn.

Nội dung rút ra

Phân kỳ thường hoạt động với các chỉ số và dữ liệu khác. Chỉ báo thường được các nhà phân tích kỹ thuật và thương nhân sử dụng khi giá của tài sản di chuyển ngược với hướng của chỉ báo khác.

Như đã đề cập ở trên, phân kỳ dương chỉ ra rằng giá có thể bắt đầu tăng và thường xảy ra khi giá đang di chuyển xuống thấp hơn, nhưng trong khi một chỉ báo khác chống lại hướng này bằng cách di chuyển lên cao hơn. Nói cách khác, cho thấy tín hiệu tăng giá.

Phân kỳ âm chỉ ra rằng giá có thể bắt đầu giảm và thường xảy ra khi giá tăng cao hơn, trong khi chỉ báo khác cũng giảm xuống. Nói cách khác, cho thấy tín hiệu giảm giá.

Điều cần tìm kiếm

Phân kỳ thường được sử dụng nhiều nhất để theo dõi và phân tích đà tăng giá của tài sản và khả năng đảo ngược giá trong xu hướng hiện tại. Khi sử dụng phân kỳ, nhà giao dịch và nhà phân tích có thể quyết định xem họ có muốn thoát khỏi vị thế hay đặt mức cắt lỗ trong trường hợp phân kỳ là âm và giá bắt đầu giảm.

Hạn chế

Tốt nhất là sử dụng phân kỳ với sự trợ giúp của các chỉ báo và công cụ phân tích khác để giúp xác định và xác nhận xu hướng đảo ngược và các mô hình thị trường chính. Không nên dựa vào phân kỳ để cho bạn biết thông tin thích hợp mà bạn cần biết với tư cách là nhà đầu tư. Kiểm soát rủi ro là chìa khóa trong phân tích của bạn và thực tế là phân kỳ không phải lúc nào cũng xuất hiện trong đợt đảo chiều giá chắc chắn là điều thúc đẩy bạn kết hợp nó với các công cụ và chỉ báo khác.

Ngoài ra, phân kỳ có thể phản ánh những thay đổi dài hạn hoặc ngắn hạn. Khi đưa ra quyết định nhanh chóng, chỉ hành động theo phân kỳ có thể gây bất lợi cho giao dịch của bạn. Đảm bảo rằng bạn áp dụng các yếu tố rủi ro khác vào biểu đồ và phân tích thị trường chung.

Tóm tắt

Chỉ báo phân kỳ giúp nhà giao dịch đánh giá những thay đổi trong xu hướng giá và cho biết khi nào giá sẽ di chuyển theo hoặc ngược với hướng của chỉ báo khác. Phân kỳ có thể là tích cực hoặc tiêu cực, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những hạn chế của chỉ báo này và nên được sử dụng với các chỉ báo khác cũng có thể theo dõi xu hướng giá.