Chỉ báo Phá vỡ ADX của Rob Booker

Định nghĩa

Chỉ báo Phá vỡ Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) của Rob Booker là chỉ báo sức mạnh của xu hướng khẳng định niềm tin rằng giao dịch theo hướng của một xu hướng và tiếp tục đi theo xu hướng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà giao dịch, đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Lịch sử

ADX được sử dụng và phát triển theo truyền thống để xác định cường độ xu hướng của giá. ADX thường được biết đến như công cụ trong kho vũ khí của Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm.

Tính toán

Để tính toán chỉ báo Phá vỡ ADX, hãy dựa trên đường trung bình động của mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Cài đặt mặc định ở 14 thanh. Tuy nhiên, cài đặt này không bắt buộc vì người ta cũng có thể sử dụng các khoảng thời gian khác để phân tích.

Nội dung rút ra

Đường ADX được sử dụng để đo lường và xác định độ mạnh của xu hướng, do đó, hướng của đường này và cách giải thích đường ADX rất quan trọng trong phân tích của nhà giao dịch. Khi đường ADX tăng lên, xu hướng tăng sức mạnh và giá di chuyển theo hướng của xu hướng. Tương tự, nếu đường ADX đang giảm, thì xu hướng giảm về độ mạnh và giá sau đó sẽ bước vào giai đoạn hợp nhất hoặc thoái lui.

Theo truyền thống, ADX được vẽ trên biểu đồ dưới dạng một đường bao gồm các giá trị nằm trong khoảng từ 0-100. Đường này không định hướng, nghĩa là luôn đo lường độ mạnh của xu hướng bất kể vị thế của xu hướng giá (tăng hay giảm). Về cơ bản, ADX định lượng sức mạnh của xu hướng bằng cách thể hiện cả xu hướng tăng và xu hướng giảm của đường.

Điều cần tìm kiếm

Giá trị được liên kết với đường ADX giúp nhà giao dịch xác định giao dịch có lợi nhất và rủi ro nằm ở đâu trong xu hướng hiện tại. Cần biết cách định lượng cường độ xu hướng và phân biệt giữa các giá trị khác nhau để hiểu được sự khác biệt giữa các điều kiện có xu hướng và không có xu hướng. Chúng ta hãy xem các giá trị ADX và ý nghĩa của các giá trị đó đối với sức mạnh của xu hướng.

Giá trị ADX:

0-25: Biểu thị không có xu hướng yếu

25-50: Biểu thị xu hướng mạnh

50-75: Biểu thị xu hướng rất mạnh

75-100: Biểu thị xu hướng cực kỳ mạnh

Để đi sâu vào vấn đề này hơn một chút, hãy đánh giá ý nghĩa của ADX nếu giá trị dưới 25. Nếu đường ADX duy trì dưới 25 trong hơn 30 thanh hoặc hơn, thì giá sẽ đi vào điều kiện phạm vi, khiến mô hình giá dễ phân biệt và dễ thấy hơn đối với nhà giao dịch. Giá sẽ di chuyển lên và xuống giữa mức kháng cự và hỗ trợ để xác định mức độ quan tâm của việc bán và mua rồi sau đó có thể bùng phát thành một xu hướng hoặc mô hình.

Cách ADX đạt đỉnh, giảm và chảy cũng là dấu hiệu cho mô hình tổng thể và đà xu hướng. Đường này có thể chỉ ra rõ ràng cho nhà giao dịch khi sức mạnh của xu hướng mạnh so với khi xu hướng yếu. Khi các đỉnh ADX được hình dung là cao hơn thì chỉ ra đà xu hướng tăng. Nếu các đỉnh ADX được hình dung là thấp hơn, chắc bạn đã đoán được thì cho thấy động lượng của xu hướng giảm. Xu hướng các đỉnh ADX thấp hơn có thể là cảnh báo cho các nhà giao dịch theo dõi giá, quản lý và đánh giá rủi ro trước khi giao dịch vượt khỏi tầm kiểm soát. Tương tự như vậy, bất cứ khi nào động thái đột ngột có vẻ không phù hợp hoặc thay đổi về tính chất xu hướng đi ngược lại với những điều bạn đã thấy trước đó, thì đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng để theo dõi giá và đánh giá rủi ro.

Tóm tắt

Chỉ báo Phá vỡ ADX là chỉ báo cường độ xu hướng phân tích biến động giá so với cường độ xu hướng để báo hiệu cho người dùng thời điểm giao dịch tốt nhất và thời điểm quản lý rủi ro và đánh giá mô hình tốt nhất. Miễn là nhà giao dịch nhận ra xu hướng mạnh mẽ và đánh giá rủi ro của mỗi giao dịch một cách chính xác thì nhà giao dịch sẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng chỉ báo này và sử dụng theo cách có lợi cho họ. Ngoài ra, ADX giúp xác định điều kiện của xu hướng, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ nhà giao dịch tìm ra các xu hướng mạnh để giao dịch. Chỉ báo thậm chí có thể cảnh báo nhà giao dịch về những thay đổi cụ thể trong đà xu hướng, cho phép họ chuẩn bị sẵn sàng để quản lý rủi ro.