Chỉ báo Phân kỳ Knoxville của Rob Booker

Định nghĩa

Chỉ báo Phân kỳ Knoxville cho thấy giá sẽ đảo chiều, khiến chỉ báo này trở thành chỉ báo ngược xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang trong xu hướng tăng và đường Phân kỳ Knoxville được đặt phía trên giá trên biểu đồ, thì nhà giao dịch sẽ hiểu rằng chỉ báo cho thấy giá sẽ có khả năng đảo ngược và chuyển sang xu hướng giảm trong thời gian ngắn. Chỉ báo này rất hữu ích cho những nhà giao dịch ngược xu hướng cũng như những nhà giao dịch thuận xu hướng nói chung, vì bổ sung quan điểm cho những người muốn tham gia giao dịch trong khi vẫn theo xu hướng dài hạn.

Lịch sử

Chỉ báo này được sử dụng và tôn vinh bởi Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm, người đã giúp chỉ báo trở nên phổ biến rộng rãi.

Nội dung rút ra

Khi phân tích Phân kỳ Knoxville, cần nhớ chỉ báo bao gồm hai yếu tố chính.

Chỉ báo Động lượng. Nếu giá đang tăng, nhưng chỉ báo Động lượng đang giảm, thì chỉ báo Phân kỳ Knoxville có thể xuất hiện trên biểu đồ để báo hiệu cho nhà giao dịch rằng có thể sắp xảy ra đảo ngược giá. Tuy nhiên, chỉ báo này phải được kết hợp với chỉ báo khác vì Phân kỳ Knoxville không cho nhà giao dịch mọi thông tin họ cần. Đây là lý do tại sao chỉ báo này kết hợp rất hiệu quả với yếu tố thứ hai của chúng tôi.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Nếu có khác biệt đồng thời giữa giá và chỉ báo Động lượng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) sẽ báo hiệu là mua quá mức hoặc bán quá mức và sẽ kích hoạt đường Phân kỳ Knoxville xuất hiện trên biểu đồ.

Điều cần tìm kiếm

Đường Phân kỳ Knoxville có vẻ hữu ích, nhưng khung thời gian nào là tốt nhất để sử dụng khi sử dụng chỉ báo? Câu hỏi hay đấy! Chỉ báo có thể được sử dụng để phân tích bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào từ biểu đồ 1 phút cho đến biểu đồ hàng tháng để có kết quả tốt nhất.

Như thường lệ, Knoxville Divergence là chỉ báo tuyệt vời, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất, nên sử dụng cùng các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác giúp phân tích các quỹ tương hỗ, hợp đồng tương lai, tiền tệ, v.v.

Tóm tắt

Chỉ báo Phân kỳ Knoxville cho thấy khả năng đảo ngược giá rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần. Chỉ báo rất hữu ích vì giúp nhà giao dịch xác định thời điểm giá có nhiều khả năng khác với xu hướng định hướng của giá, giúp nhà giao dịch theo xu hướng hiểu rõ hơn về cách hành động trong các giao dịch dài hạn.