Xuất bản và cập nhật ý tưởng

Những ý tưởng bạn xuất bản được hiển thị cho những người theo dõi bạn và cho những người theo dõi biểu ngữ mà bạn đang xuất bản. Những người theo dõi của bạn sẽ được thông báo khi bạn xuất bản một ý tưởng mới và những ý tưởng hay nhất sẽ nổi lên đầu trên trang nhất của TradingView và trên các trang chuyên dụng.

Tạo ra những ý tưởng hàng đầu và trở thành một tác giả hàng đầu cần nhiều thời gian. Bước đầu tiên là trở thành một nhà xuất bản nhất quán cho dù đó là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Dưới đây là một số mẹo, thủ thuật và lời nhắc khi xuất bản trên TradingView:

  • Đúng chủ đề. Điều đó có nghĩa là chia sẻ các ý tưởng liên quan đến giao dịch, đầu tư hoặc thị trường tài chính.
  • Chất lượng hơn số lượng: cung cấp một mô tả ý tưởng có ý nghĩa giải thích phân tích của bạn và giúp các thành viên khác hiểu lý luận của bạn. Ngay cả các tín hiệu giao dịch cũng có lý do đằng sau việc nhập lệnh, hãy giải thích tại sao bạn tham gia giao dịch tại đây theo hướng được chỉ định.
  • Không mời khách truy cập vào ấn phẩm của bạn để tương tác với bạn trong các tin nhắn riêng tư. TradingView là tất cả về chia sẻ nội dung, vì vậy hãy cung cấp thông tin một cách công khai.
  • Ý tưởng công khai có thể được chỉnh sửa hoặc xóa chỉ trong vòng 15 phút sau khi xuất bản. Sau đó, không thể chỉnh sửa hoặc xóa chúng. Ngoài ra, các Ý tưởng có khung thời gian dưới 15 phút chỉ có thể được xuất bản riêng tư hoặc gửi trong trò chuyện.
  • Không xuất bản những ý tưởng "sau thực tế" để phô trương lợi ích của bạn hoặc những ý tưởng trong đó giá di chuyển đáng kể theo hướng của bạn để cho thấy bạn đã đúng. Sử dụng chức năng "Cập nhật ý tưởng" trong phân tích ban đầu của bạn để thông báo cho cộng đồng về cách thiết lập diễn ra.
  • Không cho phép các ý tưởng có tập lệnh invite-only, ngoại trừ trong Hướng dẫn cách làm do nhà cung cấp xuất bản (xem Yêu cầu dành cho nhà cung cấp của chúng tôi).

Ngoài các quy tắc đã đề cập ở trên, tất cả các ấn phẩm đều tuân theo các quy tắc chung. Bất kỳ ấn phẩm nào có vi phạm nội quy sẽ bị ẩn bởi người kiểm duyệt, danh tiếng đạt được thông qua nó sẽ bị mất và có thể thực hiện các hành động bổ sung (cảnh báo, cấm).

Chúng tôi mong muốn được thấy những ý tưởng đã xuất bản của bạn và làm cho cộng đồng TradingView trở thành một nơi tích cực để xuất bản ý tưởng, phát triển và gặp gỡ những người khác. Để giúp bạn, đây là một số mẹo để đăng những ý tưởng tuyệt vời và nhận được nhiều lượt xem.