Đường trung bình động được làm mịn

Định nghĩa

Đường trung bình động được làm mịn so sánh giá gần đây với giá trong quá khứ và đảm bảo rằng các giá được cân nhắc và xem xét như nhau. Việc tính toán chỉ số này không tham chiếu đến một khoảng thời gian cụ thể hoặc cố định, thay vào đó sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn trong chuỗi để phân tích. Đường trung bình động được làm mịn khác với Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) vì thường được sử dụng với khoảng thời gian dài hơn.

Tính toán

Tính toán cho Đường trung bình động được làm mịn, như đã đề cập ở trên, không đề cập đến một khoảng thời gian cố định, thay vào đó sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn trong chuỗi. Các bước sau đây được sử dụng để tính toán chỉ báo.

  1. Để bắt đầu, nhà giao dịch phải trừ Đường trung bình động được làm mịn của ngày hôm trước khỏi giá của ngày hiện tại.
  2. Tiếp theo, thêm kết quả từ Bước 1 vào Đường trung bình động được làm mịn của ngày hôm trước.
  3. Kết quả sẽ mang lại Đường trung bình động của ngày hiện tại.

Nội dung rút ra

Các nhà giao dịch không nên nhầm lẫn giữa Đường trung bình động được làm mịn với Đường trung bình động đơn giản (SMA), vốn phân tích dữ liệu giá có trọng số bằng nhau trong khi tính toán. Đường trung bình động đơn giản cũng loại bỏ dữ liệu giá cũ nhất khi giá mới được thêm vào thay thế. Hai Đường Trung bình Động nghe có vẻ giống nhau, nhưng hoạt động khá khác nhau. Việc nhầm lẫn giữa hai đường này có thể gây bất lợi cho giao dịch. Nhà giao dịch cần nhớ rằng Đường trung bình động được làm mịn là một hàm của trọng số liên quan đến giá hoặc độ dài của đường trung bình.

Ngoài ra, Đường trung bình động được làm mịn sử dụng khoảng thời gian dài hơn để xác định mức trung bình và gán trọng số cho dữ liệu giá trong khi mức trung bình được tính toán. Trong trường hợp này, dữ liệu giá cũ nhất không bao giờ bị xóa khỏi tính toán của Đường trung bình động được làm mịn. Mặc dù không bị xóa, nhưng dữ liệu giá cũ nhất ít ảnh hưởng hơn đến Đường trung bình động nói chung.

Công dụng đáng chú ý của chỉ báo này là hàm và khả năng làm mịn. Đường trung bình động được làm mịn có thể loại bỏ các biến động ngắn hạn và chuyển động không quan trọng liên quan đến xu hướng hiện tại. Đây là một trong nhiều lý do khiến chỉ báo này trở nên phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch.

Điều cần tìm kiếm

Cần xem xét một số yếu tố chính khi sử dụng Đường trung bình động được làm mịn. Ở đây có hai điểm chính cần tìm hiểu kỹ: Kỳ và khía cạnh.

Kỳ. Kỳ biểu thị số lượng thanh xuất hiện trong biểu đồ. Nếu một nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hàng ngày với dữ liệu nhất quán, thì kỳ đó sẽ đề cập đến ngày. Đối với các biểu đồ hàng tuần, kỳ đề cập đến các tuần, v.v. Cài đặt mặc định cho chỉ báo này là kỳ 9. Nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt nếu muốn. Để làm phẳng Đường trung bình động, người ta thường kéo dài kỳ. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

Kỳ = 2*n-1

Khía cạnh. Khía cạnh đề cập đến trường Mã giao dịch cụ thể xảy ra tính toán. Trường này có cài đặt ký hiệu mặc định, một lần nữa, nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt này để phù hợp với sở thích hoặc nhu cầu giao dịch cụ thể. Cài đặt mặc định tương đương với “đóng cửa”.

Hạn chế

Để có kết quả chính xác và đáng tin cậy nhất, Đường trung bình động được làm mịn hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Tóm tắt

Đường trung bình động được làm mịn so sánh giá gần đây với giá trước đây và đảm bảo giá được phân tích với trọng số như nhau. Chỉ báo không đề cập đến một khoảng thời gian cố định khi tính toán kết quả, mà thay vào đó, sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn và không xóa các điểm dữ liệu cụ thể sau khi giá đã vượt qua ngưỡng thời gian cụ thể.