Sử dụng bình luận công khai

Người dùng có thể viết bình luận cho những người dùng khác để cung cấp phản hồi, đặt câu hỏi hoặc gặp tác giả. Nhận xét chỉ được phép cho những người đã xác nhận tài khoản của họ thông qua xác thực di động. Dưới đây là một số mẹo khi bình luận:

  • Đặt câu hỏi liên quan và đăng chúng một cách rõ ràng để tác giả có thể dễ dàng trả lời.
  • Tránh bình luận lan truyền trên nhiều bài viết. Khi trả lời các bình luận khác, hãy làm theo cấu trúc chủ đề và sử dụng nút trả lời.
  • Hãy tử tế, tôn trọng và xây dựng, ngay cả khi bạn không đồng ý với tác giả.
  • Nhận xét chỉ có thể được chỉnh sửa trong vòng 15 phút sau khi xuất bản. Sau đó, bạn sẽ không thể chỉnh sửa chúng nữa.
  • Không sử dụng nhận xét để chia sẻ ý tưởng của riêng bạn hoặc để thu hút sự tham gia nhiều hơn cho chính bạn. Khi trả lời một ý tưởng, bạn cần phải động viên lý do tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý với ý tưởng của tác giả.

Thêm vào đó, tất cả các quy tắc chung đều được áp dụng cho các bình luận công khai.