Đường EMA Tam Cấp

Định nghĩa

Chỉ báo Đường trung bình động Tam Cấp (EMA) được tạo ra để giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định điểm mạnh hay điểm yếu mà không có độ trễ truyền thống như với các đường trung bình động (MA) thông thường. Để thực hiện điều này, EMA Tam Cấp nhân nhiều lần EMA của EMA ban đầu rồi sau đó trừ đi độ trễ khỏi kết quả.

Tính toán

Chỉ báo EMA Tam Cấp có thể được tính theo công thức sau:

EMA Tam Cấp = (3 x EMA1) − (3 x EMA2) + EMA3

Định nghĩa:

EMA1 = EMA gốc

EMA2 = EMA của EMA1

EMA3 = EMA của EMA2

Có thể thực hiện các bước sau để tính toán EMA Tam Cấp:

  1. Đầu tiên, nhà giao dịch nên chọn khoảng thời gian xem lại cho chỉ báo. Khoảng thời gian xem lại biểu thị số lượng khoảng thời gian được tính vào EMA đầu tiên để tính toán. Nhà giao dịch có quyền chọn khoảng thời gian xem lại phù hợp cho tài sản mà họ đang giao dịch nếu có ý định sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng.
  2. Số khoảng thời gian càng ít thì EMA càng có thể theo dõi giá và làm nổi bật các xu hướng ngắn hạn. Nếu khoảng thời gian xem lại lớn hơn, chẳng hạn như 100, thì EMA sẽ không thể theo dõi giá chặt chẽ và thay vì làm nổi bật các xu hướng ngắn hạn, nó sẽ làm nổi bật các xu hướng dài hạn hơn.
  3. Sau bước đầu tiên này, người giao dịch nên tính toán EMA cho khoảng thời gian xem lại bằng cách sử dụng công thức ở trên. EMA đầu tiên này là EMA1.
  4. Tiếp theo, người giao dịch nên tính toán EMA của EMA1 bằng cách sử dụng cùng khoảng thời gian xem lại như đã sử dụng trước đó. Cách tính EMA mới này là EMA2.
  5. Sau bước này, người giao dịch sau đó sẽ tính toán EMA của EMA2 bằng cách sử dụng cùng khoảng thời gian xem lại như đã sử dụng hai lần trước. Cách tính EMA mới này là EMA3.
  6. Cuối cùng, cắm EMA1, EMA2 và EMA3 vào công thức EMA Tam Cấp để tính EMA Tam Cấp. Sau đó là xong.

Nội dung rút ra

Công thức cho EMA Tam Cấp, được mô tả và giải thích chi tiết ở trên trong phần Tính toán, được sử dụng để loại bỏ độ trễ và cung cấp đánh giá mượt mà hơn về hướng và xu hướng giá ngắn hạn. Cần lưu ý là khi giá nằm trên EMA Tam Cấp thì EMA Tam Cấp giúp xác nhận xu hướng tăng giá, trong khi giá nằm dưới EMA Tam Cấp, giúp xác nhận xu hướng giảm giá. Ngoài ra, khi giá cắt xuống qua chỉ báo EMA Tam Cấp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá đang quay trở lại hoặc gợi ý đảo ngược xu hướng giảm.

Điều cần tìm kiếm

EMA Tam Cấp khác với các đường EMA và MA truyền thống vì phản ứng nhanh hơn với thay đổi về giá và có thể loại bỏ độ trễ bằng công thức tính toán. Trái ngược với điều này, chỉ báo Triple EMA cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự như các EMA và MA truyền thống. Có lẽ đáng chú ý nhất là hướng của EMA Tam Cấp chỉ ra hướng giá ngắn hạn và xu hướng chung. Khi đường dốc lên có nghĩa là giá cũng đang tăng lên. Khi đường dốc xuống, bạn đoán xem, giá cũng đang đi xuống. Tuy nhiên, độ trễ không được loại bỏ hoàn toàn khỏi kết quả của chỉ báo, do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch hiểu rằng khi giá thay đổi nhanh chóng, chỉ báo có thể không theo dõi được những thay đổi đó ngay lập tức. Ngoài ra, nếu nhà giao dịch đang nghiên cứ với khoảng thời gian xem lại lớn hơn, thì chỉ báo EMA Tam Cấp rất có thể sẽ chậm hơn trong khả năng theo dõi hướng và xu hướng thay đổi giá.

EMA Tam Cấp cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá và phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn xem xét lại của tài sản. Chẳng hạn, nếu giá nói chung đang tăng, thì nó có thể giảm xuống Đường ba đường EMA khi pullback, làm cho giá dường như bật ra khỏi chỉ báo và sau đó tiếp tục tăng. Nếu điều này xảy ra khi sử dụng Đường ba đường EMA, thì chỉ báo phải cung cấp hỗ trợ và kháng cự trước đó. Nếu nó không cung cấp hỗ trợ và kháng cự trong quá khứ, thì có thể an toàn khi kết luận rằng do đó nó sẽ không cung cấp nó trong tương lai.

Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch thường sử dụng đường chỉ báo EMA Tam Cấp để thay thế cho giá. Đường chỉ báo duy nhất này thường lọc ra rất nhiều độ nhiễu truyền thống đối với biểu đồ nến, biểu đồ thanh hoặc thậm chí là biểu đồ đường kẻ.

Hạn chế

Mặc dù EMA Tam Cấp được nhiều nhà giao dịch biết đến như là chỉ báo tuyệt vời để giảm độ trễ, nhưng chỉ báo này vẫn có những lỗi như đối với bất kỳ chỉ báo nào khác. Ví dụ, MA rất hữu ích đối với các thị trường có xu hướng, khi hướng giá đặc biệt mạnh. Khi các xu hướng không ổn định và hướng giá yếu, các MA và cả EMA Tam Cấp có thể tạo ra các tín hiệu sai khi giá dao động và hướng thay đổi liên tục.

Cũng đúng là mặc dù việc giảm độ trễ hữu ích đối với một số nhà giao dịch, nhưng những người khác lại không hài lòng vì chỉ báo có khả năng loại bỏ độ trễ khỏi tính toán. Một số nhà giao dịch muốn chỉ báo trễ vì không muốn công cụ phản ứng với mọi thay đổi giá hoặc chuyển động nhỏ. EMA Tam Cấp thường phản ứng nhanh hơn hầu hết các đường MA và EMA, theo dõi giá chặt chẽ hơn đường SMA, nhưng điều này cũng có thể có nghĩa là giá có thể vượt qua đường EMA Tam Cấp khi giá thay đổi chỉ một chút so với thay đổi thường thấy cần thiết để vượt qua đường SMA. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch mất vị thế. Ngoài ra, đối với những nhà đầu tư không muốn tích cực giao dịch, điều này có thể gây ra nhiều rắc rối hơn mức đáng có nếu không có thay đổi xu hướng đáng kể.

Tóm lại

Đường trung bình động Tam Cấp giảm độ trễ, làm dịu biến động giá và là giải pháp thay thế cho các đường trung bình động khác do cách tính toán EMA Tam Cấp có sự khác biệt. EMA Tam Cấp được hiển thị dưới dạng một đường. Để tính EMA Tam Cấp, bạn nhân EMA nhiều lần với EMA ban đầu và sau đó trừ đi độ trễ khỏi kết quả.