Chỉ báo Dao động Khối lượng

Định nghĩa

Chỉ báo dao động khối lượng là chỉ báo được tạo thành từ hai Đường trung bình động (MA) bao quanh khối lượng, một đường nhanh và đường kia chậm. Giá trị MA khối lượng chậm sau đó được trừ khỏi giá trị của Đường trung bình di chuyển nhanh. Chỉ báo dao động khối lượng đo lường khối lượng bằng cách phân tích mối quan hệ giữa hai Đường trung bình động đó.

Tính toán

Chỉ báo dao động khối lượng tính toán cả đường trung bình động khối lượng nhanh và chậm, được đặt ở các cài đặt mặc định khác nhau. Đường trung bình động khối lượng nhanh có cài đặt mặc định là 14, nghĩa là khoảng thời gian 14 ngày hoặc tuần. Mặt khác, Đường trung bình động khối lượng chậm có cài đặt mặc định là 28, nghĩa là khoảng thời gian 28 ngày hoặc tuần.

Nội dung rút ra

Chỉ báo dao động khối lượng thường sử dụng phân tích khối lượng để xác định giá trị của khối lượng. Hãy tìm hiểu sâu hơn chút về hai trong số các nguyên tắc này.

Trước tiên, hãy phân tích mức độ tăng hoặc giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng có thể báo hiệu sức mạnh của xu hướng như thế nào. Trong trường hợp này, cần phân tích và tuân theo MA khối lượng nhanh. Nếu giá nằm trên MA khối lượng chậm và Chỉ báo dao động khối lượng nằm trên đường 0, kết quả có thể xác nhận hướng giá và xu hướng thị trường, cho dù đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Tiếp theo, chúng ta có thể xem xét việc tăng hoặc giảm giá cùng với việc giảm khối lượng có thể báo hiệu xu hướng yếu như thế nào. Trong trường hợp này, cần phân tích và tuân theo MA khối lượng nhanh. Nếu giá nằm dưới MA khối lượng chậm và Chỉ báo dao động khối lượng nằm dưới đường 0, kết quả có thể cảnh báo nhà giao dịch rằng hướng giá và xu hướng chung của thị trường khá yếu.

Điều cần tìm kiếm

Khi giá tăng đáng kể, có thể xảy ra sự phân kỳ của Chỉ báo dao động khối lượng. Những tình huống phân kỳ này thường đi kèm với sự sụt giảm khối lượng giao dịch chung, điều mà các nhà giao dịch cần lưu ý sâu sắc. Khi xảy ra phân kỳ, MA khối lượng nhanh được báo cáo nằm dưới MA khối lượng chậm và Chỉ báo dao động khối lượng được hiển thị ở dưới đường 0. Phân kỳ, đặc biệt trong các trường hợp như ở trên, thường có thể đóng vai trò cảnh báo cho các nhà giao dịch và báo hiệu rằng hướng giá hiện tại khá yếu và có thể có khả năng đảo ngược xu hướng trong tương lai gần.

Nhà giao dịch sẽ thấy lược đồ phát sinh dao động trên và dưới đường 0, giúp dự đoán hiểu rõ hơn về xu hướng giá và xác định hướng giá là mạnh hay yếu. Các giá trị dương được vẽ phía trên đường 0 và gợi ý rằng có đủ hỗ trợ thị trường hiện tại để giá tiếp tục hướng xu hướng hiện tại. Mặt khác, các giá trị âm được vẽ bên dưới và cho thấy rằng thị trường thiếu sự hỗ trợ, giá đang trì trệ hoặc gợi ý đảo ngược xu hướng.

Hạn chế

Tốt nhất là luôn sử dụng nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật thay vì chỉ bám vào một chỉ báo. Bạn không muốn dựa vào một chỉ báo duy nhất để phân tích thị trường, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều chỉ báo để hỗ trợ giao dịch của mình. Xét cho cùng, không có chỉ báo nào có thể đáng tin cậy 100%, vì vậy hãy đảm bảo bạn bảo vệ tiền và lợi ích của mình bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đưa bạn đến nơi bạn muốn.

Tóm tắt

Chỉ báo dao động khối lượng là chỉ báo phân tích kỹ thuật hữu ích giúp dự báo sức mạnh hoặc yếu của xu hướng giá. Bằng cách phân tích khối lượng, các nhà giao dịch có thể xác định nhiều giao dịch tiềm năng hơn và có thể thấy rằng ngoài các công cụ và chỉ báo định hướng xu hướng khác, chỉ báo này rất phù hợp để bạn nắm chắc trong tay, sẵn sàng sử dụng.