Đánh giá nhà môi giới

TradingView cho phép người dùng kết nối môi giới và giao dịch trực tiếp từ biểu đồ của họ. Bạn có thể viết đánh giá về công ty môi giới của mình để cho mọi người biết về kinh nghiệm của bạn. Bạn cần có một tài khoản trực tiếp với một nhà môi giới hoặc sàn giao dịch để đánh giá và làm theo một số hướng dẫn cơ bản:

  • Bạn không được phép để lại đánh giá nếu bạn được nhà môi giới tuyển dụng hoặc liên kết trực tiếp.
  • Bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ kích động, bao gồm các tuyên bố bạo lực và phỉ báng hoặc vi phạm Quy tắc của chúng tôi hoặc luật hiện hành.
  • Nội dung đánh giá của bạn không được chỉ liên quan đến quan điểm đạo đức và / hoặc chính trị.
  • Đánh giá của bạn không được bao gồm thông tin cá nhân về một cá nhân khác hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với ai đó.
  • Đánh giá phải liên quan đến các dịch vụ do nhà môi giới cung cấp.
  • Đánh giá của bạn không nên bao gồm các tham chiếu hoặc liên kết quảng cáo.