Chỉ báo Vortex

Định nghĩa

Chỉ báo Vortex bao gồm hai đường biểu thị xu hướng tăng (VI+), thường được biểu thị bằng màu xanh lục và xu hướng giảm (VI-), thường được biểu thị bằng màu đỏ. Chỉ báo này được sử dụng để xác định xu hướng đảo ngược, xác nhận xu hướng và hướng hiện tại.

Lịch sử

Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, Chỉ báo Vortex lần đầu tiên được giới thiệu trong ấn bản tháng 1 năm 2020 của tạp chí “Phân tích kỹ thuật về cổ phiếu và hàng hóa”.

Tính toán

Chỉ báo Vortex có bốn phần chính để tính toán. Chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về các phần đó.

Phạm vi thực (TR) là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

 • Cao hiện tại - thấp hiện tại
 • Mức cao hiện tại - mức đóng cửa trước đó
 • Mức thấp hiện tại - mức đóng trước đó

Chuyển động của xu hướng tăng và xu hướng giảm có thể được xác định bằng các phép tính đường xu hướng sau. Điều đáng chú ý là các chuyển động này thường được hiển thị bên dưới biểu đồ nến.

 • VM+ = giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại - mức thấp trước đó
 • VM- = giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại - mức cao trước đó

Độ dài tham số (n) là tuỳ theo sở thích của nhà giao dịch. Nhà giao dịch thường chọn tham số giữa 14 và 30 ngày. Tính toán chiều dài tham số như sau:

 • Tổng phạm vi thực của n kỳ cuối cùng (VM+ và VM-)
 • Tổng phạm vi thực của n giai đoạn cuối = SUM TRn
 • Tổng của n kỳ gần nhất’ VM+ = SUM VMn+
 • Tổng của n kỳ gần nhất’ VM- = SUM VMn-

Tạo các đường xu hướng VI+ và VI-. Cuối cùng, nhà giao dịch sẽ cần sử dụng các công thức sau để tính toán hai đường xu hướng Chỉ báo Vortex. Bằng cách lặp lại quá trình này hàng ngày, các đường xu hướng sẽ hình thành.

 • VIn+ = TỔNG VMn+ / TỔNG TRn
 • VIn- = TỔNG VMn- / TỔNG TRn

Điểm rút ra và điều cần tìm kiếm

Chỉ báo Vortex được sử dụng tốt nhất với các chỉ báo, công cụ và mô hình xu hướng đảo chiều khác giúp hỗ trợ tín hiệu đảo chiều.

Xu hướng tăng hoặc tín hiệu mua xảy ra khi đường VI+ nằm dưới đường VI- và sau đó cắt lên trên VI- để trở thành đường xu hướng trên cùng.

Xu hướng giảm hoặc tín hiệu bán xảy ra khi đường VI- nằm dưới đường VI+ và sau đó cắt lên trên VI+ để trở thành đường xu hướng trên cùng.

Nguyên tắc chung là bất kỳ đường xu hướng nào ở trên cùng thường là đường xác định vị trí của chứng khoán (ở trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm).

Hạn chế

Nhà giao dịch nên lưu ý khi sử dụng Chỉ báo Vortex vì đôi khi VI+ và VI- có thể xảy ra giao cắt, dẫn đến việc kích hoạt sai tín hiệu giao dịch. Điều này đặc biệt xảy ra khi hành động giá bị thay đổi, không được chống lại bằng các chỉ số hoặc công cụ làm trơn. Để khắc phục điều này, nhiều nhà giao dịch đã điều chỉnh các khoảng thời gian được sử dụng để giảm số lượng tín hiệu sai. Nếu bạn cũng như vậy, hãy thử sửa lại phần cài đặt chỉ báo rồi điều chỉnh khoảng thời gian để xem như vậy có ổn hơn không.

Tóm tắt

Chỉ báo Vortex dựa trên hai đường xu hướng, VI+ và VI-, lần lượt biểu thị xu hướng tăng và xu hướng giảm trong thị trường hiện tại. Chỉ báo này có thể giúp xác định xu hướng đảo ngược và xác nhận xu hướng và hướng hiện tại, được đánh dấu ở vị trí của các đường xu hướng trong mối quan hệ với nhau.