Cách cấm hoạt động

Các tính năng xã hội trên trang web của chúng tôi là miễn phí cho tất cả mọi người. Để duy trì quyền sử dụng các tính năng này, chúng tôi mong muốn tất cả người dùng trang web của chúng tôi tuân theo Nội quy chung. Nếu không làm như vậy có thể bị cảnh cáo hoặc cấm (từ 5 phút đến 1 tháng).

Người kiểm duyệt chọn thời lượng thích hợp dựa trên vi phạm và lịch sử cấm trước đó. Cảnh báo hoặc lệnh cấm ngắn thường được đưa ra đối với các trường hợp vi phạm lần đầu hoặc vi phạm nhỏ và mỗi lần vi phạm liên tiếp, bất kể tính chất, sẽ có thể dẫn đến thời gian cấm dài hơn, cho đến khi hết 1 tuần và sau đó là 1 tháng. 2 biện pháp này bắt buộc phải được thực hiện trước khi người dùng bị cấm vĩnh viễn.

Ngoại lệ: Các lệnh cấm ngay lập tức và vĩnh viễn có thể xảy ra khi các tài khoản được sử dụng để gửi thư rác, phát tán phần mềm độc hại, khai thác tính năng dùng thử miễn phí, xuất bản nội dung không phù hợp hoặc đạo văn và sử dụng các tài khoản trùng lặp để thao túng cộng đồng hoặc số danh tiếng.

Bạn sẽ nhận được tin nhắn riêng tư từ người kiểm duyệt cho mọi cảnh báo hoặc lệnh cấm. Nếu bạn không đồng ý với quyết định của người kiểm duyệt, vui lòng trả lời thư đó.

Xin lưu ý rằng người dùng có đăng ký trả phí có thể bị cảnh báo và cấm xuất bản nội dung và tương tác với người khác giống như bất kỳ người dùng nào khác. Người dùng có đăng ký trả phí không phải là ngoại lệ đối với các quy tắc liên quan đến phần xã hội của trang web của chúng tôi.

TradingView có quyền thực hiện các biện pháp được cho là cần thiết chống lại các hành động của người dùng không được liệt kê trong quy tắc của nhà cái để duy trì chức năng tốt cũng như tính chất thân thiện và chuyên nghiệp của nền tảng.