Chỉ báo Chỉ số Sức sống Tương đối (Relative Vigor Index)

Định nghĩa

Chỉ số Sức sống Tương đối (RVI) dựa trên khả năng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong xu hướng tăng của thị trường và tương tự, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong xu hướng giảm. Chỉ số Sức sống Tương đối so sánh giá đóng cửa của chứng khoán hoặc tài sản với phạm vi giao dịch.

Tính toán

Để tính toán Chỉ số Sức sống Tương đối (RVI), hãy làm theo hướng dẫn được liệt kê bên dưới công thức sau.

Định nghĩa:

a = Đóng−Mở

b = Đóng−Mở một thanh trước a

c = Đóng−Mở một thanh trước b

d = Đóng−Mở một thanh trước c

e = Cao−Thấp của Thanh a

f = Cao−Thấp của Thanh b

g = Cao−Thấp của Thanh c

h = Cao−Thấp của thanh d

i = Giá trị RVI một thanh trước

j = Giá trị RVI một thanh trước i

k = Giá trị RVI một thanh trước j

N = Phút/Giờ/Ngày/Tuần/Tháng

  1. Để bắt đầu, hãy chọn khoảng thời gian N để kiểm tra các tính toán trong tương lai.
  2. Khi đã chọn khoảng thời gian, bạn cần xác định các giá trị Mở, Cao, Thấp và Đóng cho thanh hiện tại đang phân tích.
  3. Tiếp theo, bạn sẽ cần xác định các giá trị Mở, Cao, Thấp và Đóng cho các khoảng thời gian xem lại trước thanh hiện tại trong tính toán của mình.
  4. Sau đó, hãy tiếp tục tính các đường trung bình động đơn giản cho tử số cũng như mẫu số trong khoảng thời gian N mà bạn đã chọn ở Bước 1.
  5. Sau đó, tiếp tục và chia giá trị tử số từ mẫu số.
  6. Bước cuối cùng là lấy kết quả rồi đưa vào phương trình Đường tín hiệu. Vẽ kết quả này trên biểu đồ và bạn sẽ có kết quả tính toán mà mình cần.

Nội dung rút ra

Thay vì dao động theo xu hướng, Chỉ số Sức sống Tương đối (RVI) dao động trên một đường trung tâm, cao hơn hoặc thấp hơn chính đường đó. Mọi sự phân kỳ xảy ra giữa RVI và giá của chỉ báo đều hướng tới thay đổi xu hướng hoặc đảo ngược các loại. Ví dụ: nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo RVI để hỗ trợ họ xác định bất kỳ thay đổi xu hướng tiềm ẩn nào bằng cách kiểm tra các phân kỳ với giá như hiện tại và tiếp tục sử dụng chỉ báo để xác định các điểm vào và thoát thị trường với sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật khác các chỉ số và các mô hình biểu đồ.

Có nhiều loại tín hiệu giao dịch phổ biến khác nhau có thể được sử dụng với Chỉ số Sức sống Tương đối, trong đó hai loại được sử dụng phổ biến nhất là Phân kỳ RVI và Giao cắt RVI.

RVI Phân kỳ biểu thị sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá. Sự phân kỳ này cho thấy có thay đổi xu hướng trong thời gian ngắn, đặc biệt liên quan đến hướng xu hướng của chỉ báo. Chẳng hạn, nếu giá cổ phiếu đang tăng và chỉ báo RVI cũng đang giảm xuống dưới đường trung tâm, Phân kỳ RVI sẽ dự đoán rằng sau đó cổ phiếu sẽ đảo ngược xu hướng trong thời gian tới.

RVI Giao cắt là chỉ báo hàng đầu về hướng giá trong tương lai và giúp xác định giao cắt là tăng hoặc giảm tùy thuộc vào vị trí giao cắt trên hoặc dưới đường tín hiệu. Nếu giao cắt nằm trên đường tín hiệu, thì sẽ biểu thị chỉ báo tăng giá. Nếu giao cắt nằm dưới tín hiệu thì biểu thị chỉ báo giảm giá.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ số Sức sống Tương đối so sánh giá đóng cửa với giá mở cửa. Chỉ báo là chỉ báo dao động trung tâm, hoạt động bằng cách di chuyển xung quanh đường trung tâm chứ không phải giá. Chỉ báo được hiển thị bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá, hiệu quả nhất khi sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ khác để thu được kết quả tốt nhất và có lợi nhất.

Hạn chế

RVI có xu hướng hoạt động tốt hơn ở các thị trường đang có xu hướng vì RVI dường như tạo ra các tín hiệu và dữ liệu sai khi áp dụng cho các thị trường giới hạn phạm vi. Nhà giao dịch có thể cải thiện kết quả RVI bằng cách đặt khoảng thời gian xem xét lại dài hạn, giúp giảm tác động của các xu hướng ngược ngắn hạn đối với dữ liệu tổng thể và loại bỏ các thay đổi ngắn hạn từ việc đọc dữ liệu.

Tóm tắt

Chỉ số Sức sống Tương đối là chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp phân tích và đo lường cường độ và hướng của xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giao dịch, sau đó các kết quả được làm mịn và sử dụng trong phân tích sâu hơn. RVI Phân kỳ và RVI Giao cắt là hai tín hiệu giao dịch phổ biến nhất được sử dụng trong chỉ báo RVI, sử dụng hiệu quả nhất để phân tích dữ liệu từ các thị trường có xu hướng.