Khối lượng

Định nghĩa

Chỉ báo Khối lượng được sử dụng để đo lường mức độ giao dịch của một tài sản tài chính nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, với cổ phiếu, khối lượng được đo bằng số cổ phiếu được giao dịch. Đối với hợp đồng tương lai, khối lượng dựa nhiều hơn vào số lượng hợp đồng. Bằng cách xem xét các mô hình khối lượng theo thời gian, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của sự tăng và giảm trong cổ phiếu cũng như trên thị trường nói chung.

Những điều rút ra

Như đã đề cập ở trên, chỉ báo Khối lượng đo lường số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một cổ phiếu, trong khi nó đo lường số lượng hợp đồng được giao dịch trong các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Chỉ báo có thể cảnh báo cho các nhà giao dịch về hoạt động thị trường, tâm lý và hoạt động giao dịch trong một tài sản cụ thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là ý nghĩa của khối lượng đối với xu hướng thị trường. Giá giảm trong khi khối lượng tăng, điều này có thể cho thấy rằng một xu hướng đang nghiêng về phía giảm. Nếu giá đạt mức cao hoặc mức thấp mới trong khi khối lượng giảm, điều này có thể có nghĩa là một sự đảo chiều tiềm năng đang diễn ra.

Có nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật dựa trên khối lượng, một vài ví dụ là chỉ báo Klinger, chỉ báo Khối lượng cân bằng và Giá trung bình có trọng số khối lượng.

Những gì cần tìm

Khi sử dụng một chỉ báo dựa trên khối lượng hoặc phân tích khối lượng nói riêng, có một số cách để xác định điểm mạnh hoặc điểm yếu của động thái. Nhiều nhà giao dịch chọn tham gia các động thái mạnh và bỏ qua hoàn toàn các động thái yếu, hoặc thậm chí theo dõi mục nhập theo hướng ngược lại của một động thái cho thấy điểm yếu. Sau đây là một vài hướng dẫn hữu ích có thể hữu ích khi phân tích khối lượng trong các quyết định giao dịch.

Xác định xu hướng. Một tài sản tăng đôi khi được đáp ứng với khối lượng tăng. Trường hợp này xảy ra khi người mua tiếp tục yêu cầu ngày càng tăng số lượng cổ phiếu và sự nhiệt tình. Đôi khi điều ngược lại xảy ra là có sự tăng giá và giảm khối lượng. Điều này có thể cho thấy sự thiếu quan tâm của công chúng và có thể coi là một cảnh báo cho sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Bài học chính cần ghi nhớ ở đây là: giá tăng hoặc giảm đối với một khối lượng nhỏ có rất ít ý nghĩa. Nó không phải là một tín hiệu đủ quan trọng để đảm bảo hành động giao dịch. Mặt khác, sự tăng hoặc giảm giá trên một khối lượng lớn đủ mạnh để đảm bảo hành động vì nó cảnh báo cho nhà giao dịch rằng đã có một sự thay đổi cơ bản trong cổ phiếu.

Khối lượng liên quan đến chuyển động kiệt sức. Động thái vắt kiệt sức thể hiện rõ ràng bất kể thị trường tăng hay giảm. Chúng là những động thái mạnh về giá được kết hợp với sự gia tăng đồng thời về khối lượng. Ngoài ra, chúng báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của một xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch đã chờ đợi quá lâu để tham gia vào bước khởi đầu của động thái sau đó sợ bỏ lỡ thêm động thái và do đó chuyển sang mua ở các đỉnh thị trường. Hành động này làm cạn kiệt số lượng người mua, do đó có tên. Hơn nữa, sự biến động và khối lượng gia tăng có thể là kết quả của việc giá giảm cố gắng ép buộc nhiều nhà giao dịch khi lượng người tham gia đã trở nên quá nhiều. Điều này xảy ra ở đáy thị trường. Khối lượng tiếp theo sẽ giảm sau khi các lần xuất hiện này tăng đột biến, nhưng khối lượng có thể thay đổi trong những ngày, tuần, tháng hoặc thậm chí hàng năm sắp tới tùy thuộc vào khoảng thời gian được phân tích.

Khối lượng liên quan đến sự đảo ngược giá. Sự đảo ngược giá thường có thể được phát hiện với sự trợ giúp từ chỉ báo Khối lượng. Điều này có thể xảy ra sau một thời gian dài di chuyển giá cao hơn hoặc thấp hơn, khi có ít biến động giá nhưng khối lượng lớn. Loại sự cố có thể cho thấy khả năng đảo chiều và thay đổi theo hướng của giá.

Khối lượng liên quan đến các điểm bùng phát (đúng và sai). Sự gia tăng về khối lượng trong liên minh với sự bứt phá ban đầu từ một phạm vi hoặc bất kỳ dạng biểu đồ nào khác, cho thấy sức mạnh của động thái. Khi có một chút thay đổi về khối lượng hoặc thậm chí giảm khối lượng trên một đột phá, điều đó cho thấy sự thiếu quan tâm và nhiều khả năng xảy ra một đột phá giả.

Khối lượng và lịch sử khối lượng. Khối lượng nên được xem xét cùng với lịch sử của nó, nhưng quan trọng hơn là lịch sử có liên quan và gần đây của nó. Lịch sử càng gần đây, dữ liệu càng hiệu quả và phù hợp sẽ càng chứng minh được giá trị của nó.

Tóm lại

Chỉ báo Khối lượng đo lường mức độ giao dịch của một tài sản tài chính nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng được đo lường bằng cổ phiếu được giao dịch đối với cổ phiếu, trong khi đối với hợp đồng tương lai, nó dựa trên số lượng hợp đồng. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng có thể sử dụng công cụ này để làm lợi thế của họ trong việc hiểu được điểm mạnh của sự tăng và giảm trong cổ phiếu cũng như trên thị trường nói chung. Khối lượng rất hữu ích để nghiên cứu xu hướng, với nhiều cách để sử dụng chỉ báo. Nói chung, nó giúp xác định sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường và có thể xác nhận các động thái giá mà chúng có thể chỉ ra sự đảo chiều.