Đường Trung bình động luỹ thừa

Định nghĩa

Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) là loại đường trung bình động cụ thể chỉ ra tầm quan trọng của dữ liệu và thông tin gần đây nhất từ thị trường. Đường trung bình động luỹ thừa giống như tên gọi, có luỹ thừa, tính theo giá gần đây nhất nhiều hơn là giá xa hơn. EMA có thể được so sánh và đối chiếu với đường trung bình động đơn giản.

Tính toán

Công thức tính Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) được hiển thị bên dưới.

Định nghĩa:

EMA = Đường trung bình động luỹ thừa

Mặc dù có nhiều tùy chọn để lựa chọn khi xem xét hệ số làm mịn, nhưng hầu hết đều chọn giá trị là 2. Giá trị này mang lại độ tin cậy cao hơn cho các điểm dữ liệu gần đây nhất hiện có. Nhà giao dịch càng tăng giá trị hệ số làm mịn, thì dữ liệu gần đây nhất sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến đường trung bình động.

Để tính EMA, hãy làm theo công thức đơn giản này.

Đường trung bình động luỹ thừa bằng giá đóng cửa nhân với hệ số nhân, cộng với EMA của ngày hôm trước rồi nhân với 1 trừ đi hệ số nhân.

EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 hệ số)

Nội dung rút ra

Tương tự như các đường trung bình động khác, EMA là chỉ báo kỹ thuật tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên dữ liệu cho thấy bằng chứng về phân kỳ và giao cắt giữa các mức trung bình chung và lịch sử. Ngoài ra, EMA cố gắng khuếch đại tầm quan trọng của các điểm dữ liệu gần đây nhất trong tính toán.

Người ta thường sử dụng nhiều độ dài EMA cùng lúc để cung cấp dữ liệu chuyên sâu và tập trung hơn. Ví dụ: bằng cách chọn đường trung bình động 10 ngày và 200 ngày, nhà giao dịch có thể xác định nhiều hơn từ kết quả trong giao dịch dài hạn, so với nhà giao dịch chỉ phân tích một độ dài EMA.

Tốt nhất là sử dụng EMA trên thị trường có xu hướng, vì EMA cho thấy xu hướng tăng và xu hướng giảm khi thị trường mạnh và yếu tương ứng. Nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ biết xem xét cả đường dự báo của EMA, cũng như tốc độ thay đổi đến từ mỗi thanh khi EMA di chuyển đến điểm dữ liệu tiếp theo. Phân tích chính xác các điểm và luồng dữ liệu này sẽ giúp nhà giao dịch xác định khi nào họ nên mua, bán hoặc chuyển các khoản đầu tư từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc ngược lại.

Điều cần tìm kiếm

Mặt khác, trung bình ngắn hạn là câu chuyện khác khi phân tích dữ liệu Đường trung bình động luỹ thừa. Các nhà giao dịch thường báo giá và sử dụng các đường EMA 12 và 26 ngày trong thời gian ngắn, để tạo các chỉ số cụ thể. Hãy tìm hiểu Đường Trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) để biết thêm thông tin. Tương tự như vậy, các đường trung bình động 50 và 200 ngày phổ biến nhất khi phân tích các xu hướng dài hạn.

Đường trung bình động có thể rất hữu ích cho các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, cần xác định và nhận ra các điểm chưa ổn của đường trung bình động, vì tất cả các đường trung bình động đều có xu hướng bị trễ định kỳ. Đôi khi, việc sửa đổi đường trung bình động để có lợi cho bạn rất khó, thường có thời gian ưu tiên để vào hoặc thoát khỏi thị trường vượt qua trước khi đường trung bình động cho thấy thay đổi trong xu hướng hoặc chuyển động giá.

Mặc dù tất cả những điều này đều đúng, EMA cố gắng giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà giao dịch. EMA độc đáo ở chỗ EMA nhấn mạnh hơn vào dữ liệu gần đây nhất. Do đó, chuyển động giá, đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng được theo dõi chặt chẽ, cho phép EMA phản ứng nhanh hơn các đường trung bình động khác.

Hạn chế

Mặc dù việc sử dụng Đường trung bình động luỹ thừa có rất nhiều lợi thế khi phân tích xu hướng thị trường, nhưng cũng không chắc liệu việc sử dụng các điểm dữ liệu gần đây nhất có thực sự ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật và thị trường hay không. Ngoài ra, EMA dựa vào dữ liệu lịch sử làm cơ sở để vận hành. Bởi tin tức, sự kiện và thông tin khác có thể thay đổi nhanh chóng nên chỉ báo này có thể diễn giải sai thông tin  bằng cách tính giá hiện tại cao hơn so với thời điểm sự kiện thực sự xảy ra.

Tóm tắt

Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) là đường trung bình động cũng như chỉ báo kỹ thuật phản ánh và dự đoán dữ liệu, thông tin gần đây nhất từ thị trường cho nhà giao dịch và dựa trên cơ sở dữ liệu lịch sử. Đây là một trong nhiều loại đường trung bình động khác nhau và có công thức tính toán dễ dàng.