Mô hình nến Đáy nhíp - Tăng giá

Đáy nhíp là mô hình hai nến biểu thị khả năng đảo chiều tăng giá. Mô hình được tìm thấy trong xu hướng giảm. Cây nến đầu tiên dài và có màu đỏ, cây nến thứ hai có màu xanh lá cây và mức cao của cây nến thứ hai gần giống với mức cao của cây nến trước đó. Các mức cao gần như giống hệt nhau, cùng với các hướng đảo ngược, gợi ý rằng phe bò có thể đang chiếm lĩnh thị trường.

Phiên bản giảm giá của mô hình nến Đáy nhíp là mô hình nến Đỉnh nhíp.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.