Chỉ báo Woodies CCI

Định nghĩa

Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa Woodies (CCI) là phiên bản chỉnh sửa của chỉ báo CCI ban đầu được các nhà giao dịch sử dụng để giúp xác định các bước ngoặt. Chỉ báo Woodies CCI bao gồm hai CCI được đặt ở giai đoạn 6 và 14, một là đường cong nhanh được sử dụng để theo dõi và dự đoán chuyển động của CCI chậm hơn, còn lại là đường cong chậm. Biểu đồ cũng được sử dụng để theo dõi kết quả của CCI chậm và thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau.

Lịch sử

Chỉ báo Woodie CCI này thuộc loại chỉ báo dao động, được tạo ra bởi Donald Lambert vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Tính toán

Công thức sau đây được sử dụng để tính toán chỉ báo Woodies CCI:

giá def = giá đóng cửa + giá thấp + giá cao

def linDev = lindev (giá, độ dài)

plot CCI = if linDev == 0 thì 0 khác (giá - Trung bình (giá, độ dài)) / linDev / 0,015

plot OverBought = over_bought

plot ZeroLine = 0

plot OverSold = over_sold

Hãy tìm hiểu sâu hơn về các định nghĩa này.

Giá thông thường được xác định bởi mức trung bình giữa mức cao, mức thấp và mức đóng cửa. Việc chia thành ba không quan trọng trong trường hợp này vì tỷ lệ được tính ở cuối.

Linde, hay linDev, là viết tắt của độ lệch tuyến tính, được xác định bằng mức trung bình của độ lệch tuyến tính tuyệt đối của giá so với mức trung bình trong khoảng thời gian = Kỳ. Xem công thức bên dưới, trong đó 0,015 biểu thị cho giá trị tác giả tập lệnh xác định.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Woodies CCI bao gồm hai CCI, một nhanh và một chậm, ngoài lược đồ CCI chậm có nhiều màu. Màu sắc của lược đồ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và được giải thích bên dưới.

Lược đồ có thể bao gồm bất kỳ màu nào trong bốn màu sau: đỏ, lục, xám và vàng. Lược đồ có màu xám cho 4 thanh trong khi CCI chậm vượt qua đường 0. Nếu CCI chậm không còn vượt qua đường 0 sau thời gian này, lược đồ sẽ chuyển sang màu vàng ở thanh thứ 5. Từ thanh thứ 6 trở đi, lược đồ sẽ chuyển sang màu đỏ nếu CCI ở dưới đường 0 hoặc màu xanh lá cây nếu CCI ở trên đường 0.

Chỉ báo Woodies CCI chỉ có hai tham số: Kỳ CCI và Kỳ TCCI.

Kỳ CCI là giai đoạn CCI chậm.

Kỳ TCCI là giai đoạn CCI nhanh.

Bạn có thể tìm thấy các giá trị được đề xuất cho khung thời gian giờ trên cộng đồng trực tuyến của chúng tôi và tương tác với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ báo Woodies CCI dao động gần đường 0. Nếu giá trị của chỉ báo cao, thì nghĩa là chỉ báo đang làm nổi bật giá mua quá mức. Nếu giá trị chỉ báo thấp, thì chỉ báo đang làm nổi bật giá quá bán. Đôi khi giá trị chỉ báo bằng không. Đối với những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch nên nhớ rằng chính họ cuối cùng sẽ xác định con số ở mẫu số trong phương trình cho Woodies CCI và có thể kiểm tra phương trình để đảm bảo rằng chỉ báo không gây ra mọi dữ liệu bất thường.

Tóm tắt

Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa Woodies (CCI) giúp xác định bước ngoặt chính xác trong thị trường tài chính. Chỉ báo bao gồm hai CCI, một đường cong nhanh được sử dụng để theo dõi và dự đoán chuyển động của CCI chậm hơn và đường cong còn lại chậm. Ngoài ra, lược đồ được sử dụng để theo dõi kết quả của CCI chậm và được biểu thị bằng nhiều màu sắc khác nhau để xác định giá trị của chỉ báo.