Dừng lỗ dựa trên Biến động giá

Định nghĩa

Dừng lỗ dựa trên Biến động giá là hỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để giúp đặt các điểm dừng lỗ hiệu quả. Sử dụng chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể phát triển trạng thái cân bằng giữa thu lợi nhuận từ các giao dịch và kiểm soát rủi ro trong thị trường. Cần thắt chặt đáng kể việc cắt lỗ để kiểm soát rủi ro, nhưng cần phải đủ rộng để thị trường có khoảng trống đảm bảo nhà giao dịch không bị dừng giao dịch quá sớm.

Tính toán

Để bắt đầu tính toán chỉ báo Dừng lỗ dựa trên Biến động giá, cần hiểu ba khái niệm hàng đầu liên quan đến dừng lỗ dựa trên biến động giá: đo lường biến động, bội số an toàn và neo giá. Hãy cùng phân tích thêm các khái niệm này nhé.

Đo lường biến động. Trước tiên, các nhà giao dịch cần chọn cách họ muốn đo lường biến động bằng độ lệch chuẩn.

 Bội số an toàn. Bằng cách quyết định bội số an toàn, các nhà giao dịch thêm một loại bộ đệm vào thị trường để lọc nhiễu. Ngoài ra, bội số an toàn có thể báo hiệu mức độ quyết đoán của một nhà giao dịch trong việc đặt điểm dừng lỗ. Ví dụ: bội số an toàn có thể được đặt là bội số của 3, nhưng dựa trên sở thích của nhà giao dịch. Bội số thấp hơn sẽ cho phép dừng lỗ chặt chẽ hơn, với khả năng kiểm soát rủi ro dự kiến có thể mang lại bất kỳ khoản lợi nhuận tiềm năng nào. Mặt khác, bội số cao hơn sẽ tạo ra điểm dừng lỗ với nhiều rủi ro còn lại hơn, nhưng có độ rộng thị trường lớn hơn. Do đó, bội số được chọn có khả năng phản ánh mong đợi của nhà giao dịch về hành động giá trên thị trường.

Neo giá. Giá trị bạn còn lại sau khi quyết định đo lường biến động và bội số an toàn là kết quả của khoảng cách cắt lỗ, cụ thể là về giá. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng độ lệch chuẩn là 7 để đo độ biến động và bội số của 3 làm bội số an toàn, tích của các giá trị này sẽ là 21 (7 x 3 = 21). Tiếp theo, chọn neo giá của bạn. Ví dụ: đây có thể là giá đóng cửa gần nhất.

Các neo giá phổ biến nhất được liệt kê dưới dạng mức cao, mức thấp và mức đóng cửa của thanh giá. Ngoài ra, Đường trung bình động (MA) cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng làm điểm neo giá. Khi gia nhập vị thế mua hoặc bán, việc đặt neo giá tương ứng là thanh cao hoặc thanh thấp, có thể tạo ra mức cắt lỗ chặt chẽ hơn. Sử dụng giá đóng cửa làm neo giá, các nhà giao dịch sẽ thu được kết quả mịn hơn.

Khoảng cách dừng lỗ có thể được xác định bởi giá trị được chọn từ giá neo. Như vậy, cuối cùng sẽ giúp các nhà giao dịch xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ. Nơi đặt lệnh tùy thuộc vào vị thế của nhà giao dịch (vị thế mua hoặc bán). Từ đây, bạn trừ tích của giá trị độ lệch chuẩn và bội số an toàn khỏi giá trị neo giá.

Nội dung rút ra

Có rất nhiều phương pháp dừng lỗ dựa trên biến động giá khác nhau để giúp các nhà giao dịch tìm thấy tình trạng cân bằng khác biệt giữa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Hãy cùng phân tích một vài lựa chọn và xem cách các chiến lược có thể xuất hiện khi xác định ba thành phần chính của chỉ báo Dừng lỗ dựa trên biến động giá được liệt kê trong phần Tính toán.

Dải Bollinger. Chỉ báo Dải bollinger dựa trên độ lệch chuẩn cho cả tính toán và khớp lệnh, do đó là công cụ tuyệt vời để sử dụng song song với Chỉ báo dừng lỗ dựa trên biến động giá. Dải dưới có thể hoạt động đặc biệt tốt với vai trò là điểm dừng lỗ cho vị thế mua, mặc dù chỉ báo này không nhằm mục đích hỗ trợ điểm dừng lỗ. Các dải mở rộng khi ghi nhận biến động giá cao. Do đó, các nhà giao dịch nên chú ý đến dự đoán của chỉ báo, đặc biệt là khi dải đang di chuyển ra khỏi giá.

Dải Keltner. Chỉ báo Dải Keltner tương tự như Dải bollinger, tuy nhiên, dựa trên Phạm vi thực trung bình (ATR), thay vì độ lệch chuẩn.

Điều cần tìm kiếm

Các mức dừng lỗ có thể được quản lý bằng và đôi khi dựa trên các mô hình giá, nhưng cũng có thể dựa vào chức năng hỗ trợ và kháng cự. Không phải lúc nào nhà giao dịch cũng có thể tìm thấy mô hình hành động giá phù hợp để đặt mức cắt lỗ. Tuy nhiên, luôn có thể đặt mức dừng lỗ dựa trên mức độ biến động, đó là lý do tại sao dừng lỗ dựa trên biến động giá lại là chỉ báo quan trọng như vậy. Phương pháp và chiến lược dành cho nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo dừng lỗ dựa trên biến động giá cũng rất khách quan và dễ lập trình, thậm chí còn có lợi hơn cho nhà giao dịch dựa vào phân tích thuật toán.

Điều nữa cần lưu ý là nhà giao dịch nên cẩn thận đặt mức dừng lỗ và coi việc đặt mức cắt lỗ là ưu tiên hàng đầu khi sử dụng chỉ báo này. Không nên chọn ngẫu nhiên nơi đặt lệnh cắt lỗ, mà nên suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Nói cách khác, nơi đặt lệnh dừng lỗ rất quan trọng.

Hạn chế

Chỉ báo Dừng lỗ dựa trên biến động giá có một vài nhược điểm, ví dụ: nhà giao dịch phải điều chỉnh tham số đầu vào, có thể được đặt thành mặc định hoặc được nhà giao dịch điều chỉnh theo sở thích.

Những người sử dụng chỉ báo thường cho rằng biến động thị trường hiện tại và tương lai bắt nguồn từ biến động trong quá khứ và luôn tuân theo. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng như vậy. Nhà giao dịch nên lưu ý phân tích biến động lịch sử có thể không ảnh hưởng đến mức dừng lỗ hiện tại và tương lai.

Tóm tắt

Chỉ báo dừng lỗ dựa trên biến động giá giúp đặt mức dừng lỗ hiệu quả để phát triển trạng thái cân bằng giữa thu lợi nhuận từ các giao dịch và kiểm soát rủi ro thị trường. Nơi đặt lệnh cắt lỗ có ý nghĩa quan trọng và không nên chọn ngẫu nhiên để giúp giảm thiểu rủi ro. Nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng việc sử dụng các chỉ báo khác ngoài Dừng lỗ dựa trên biến động giá sẽ hữu ích trong việc đạt được mục tiêu tổng thể là quản lý rủi ro và lợi nhuận.