Chỉ báo Missed Pivot Points của Rob Booker

Định nghĩa

Missed Pivot Points là chỉ báo giúp tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận khi xu hướng tăng bắt đầu mất đà. Nói cách khác, chỉ báo cố gắng tìm ra điều chỉnh không thể tránh khỏi ngay trước khi xảy ra điều chỉnh. Missed Pivot Points có thể được sử dụng trong thời gian dài hạn hoặc ngắn hạn, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, có thể được tùy chỉnh theo sở thích của người dùng.

Lịch sử

Chỉ báo Missed Pivot Points là công cụ chính để phân tích và xác định mục tiêu giá, đặc biệt là đối với xu hướng dài hạn. Chỉ báo được quảng bá bởi Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm.

Nội dung rút ra

Trong quá trình tùy chỉnh, người dùng có thể quyết định nên tập trung vào khoảng thời gian nào (tức là hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng), cũng như xác định kích thước và độ đậm của từng đường, xác định các đường để hiển thị tối ưu trên biểu đồ.

Để sử dụng chỉ báo Missed Pivot Points, hãy chọn công cụ tài chính bạn thích theo dõi. Missed Pivot Points sẽ là mục tiêu lý tưởng, đặc biệt đối với giao dịch đảo chiều dài hạn.

Điều cần tìm kiếm

Tìm kiếm điểm hợp nhất của nhiều Missed Pivot Points, tự hiển thị dưới dạng các đường nằm ngang, chồng lên nhau. Theo Rob Booker, các mức Missed Pivot Points cũng sẽ khá phù hợp với các mức Fibonacci Thoái lui ưa thích của người dùng.

Khi tìm kiếm mục tiêu trong giao dịch đảo chiều dài hạn, hãy chú ý đến Missed Pivot Points. Booker tin rằng không có mục tiêu nào tốt hơn cho kịch bản này.

Tóm tắt

Missed Pivot Points được sử dụng để đặt mục tiêu giá, bất kể thời gian kéo dài của xu hướng, mặc dù có đôi chút khác biệt khi được sử dụng cho xu hướng đảo chiều dài hạn. Missed Pivot Points được biểu thị dưới dạng các mức trên biểu đồ có thể tùy chỉnh để đảm bảo khả năng hiển thị. Tầm quan trọng của Missed Pivot Points tùy thuộc vào mong muốn hoặc nhu cầu của nhà giao dịch.