Chỉ báo Ziv Ghost Pivots của Rob Booker

Định nghĩa

Ziv Ghost Pivots là chỉ báo động được sử dụng để lấy mức mục tiêu trục cho một giao dịch cụ thể. Trong cài đặt chỉ báo, có nhiều tùy chọn bao gồm các mốc thời gian: 4 giờ, ngày tiếp theo (8 giờ), tuần tới và tháng tới. Chế độ cài đặt này cho phép người dùng xem các mức mục tiêu trục cho (các) khoảng thời gian cụ thể được chọn trong phần cài đặt chỉ báo.

Nội dung rút ra

Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm, gợi ý sử dụng chỉ báo Ziv Ghost Pivots và chỉ chọn “trục tuần tới” để dự đoán mức mục tiêu trục. Phương pháp này cho người dùng thấy vị trí của trục sẽ tương ứng với cuối tuần. Booker tuyên bố chiến lược này là một “mục tiêu lợi nhuận” tuyệt vời.

Ghost Pivot được gọi như vậy vì mục tiêu không tồn tại về mặt kỹ thuật hay chưa tồn tại. Nếu bạn điều chỉnh cài đặt sang tuần tới, thì đó vẫn là tuần hiện tại và do đó, các điểm xoay là dự đoán. Trục ma hiển thị nơi mục tiêu sẽ tồn tại nếu hôm nay là ngày đầu tiên của tuần tới.

Điều cần tìm kiếm

Để có được mục tiêu xác suất cao, Booker cho rằng các nhà giao dịch nên theo dõi sát vào Thứ Năm và Thứ Sáu.

Tóm tắt

Chỉ báo Ziv Ghost Pivot rất phù hợp cho các nhà giao dịch tìm kiếm các mục tiêu có xác suất cao. Mặc dù Ghost Pivot không tồn tại vào thời điểm sử dụng, nhưng chỉ báo này cho thấy hình dung về cấp độ trong tương lai để các nhà giao dịch hành động theo mục tiêu có lợi nhuận. Chỉ cần chuyển đến phần cài đặt chỉ báo, người dùng có thể tìm hiểu các khoảng thời gian xoay và xem cài đặt nào phù hợp nhất với mình.