Tôi đã mất quyền truy cập vào mạng xã hội của mình và muốn đăng nhập vào TradingView bằng mật khẩu của mình

Nếu bạn mất quyền truy cập vào mạng xã hội mà bạn thường đăng nhập vào tài khoản TradingView của mình hoặc nếu bạn muốn ngừng sử dụng nó và muốn đăng nhập vào TradingView bằng tên người dùng / mật khẩu của mình, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Mở Cài đặt hồ sơ của bạn và đặt email và mật khẩu cho tài khoản TradingView của bạn (nếu bạn chưa làm như vậy hoặc nếu bạn không thể nhớ chúng):
  2. Mở tab Bảo mật và xóa mạng xã hội trong phần Tài khoản xã hội được liên kết:

Nếu tài khoản mạng xã hội của bạn bị xâm nhập hoặc bị tấn công, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thay đổi địa chỉ email và hủy liên kết mạng khỏi tài khoản TradingView trong cài đặt hồ sơ của bạn. Điều đó sẽ đảm bảo rằng hacker không thể truy cập vào tài khoản TradingView của bạn.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bật xác thực 2 yếu tố để làm cho tài khoản TradingView của bạn an toàn hơn nữa.