Tôi thấy lỗi "Đã đạt đến giới hạn tối đa"

Lỗi này xảy ra khi bạn sử dụng tính năng "chỉ báo trên chỉ báo" để xâu chuỗi hơn 10 chỉ báo với nhau.

Để khắc phục lỗi, bạn có thể hợp nhất nhiều chỉ báo thành một. Ví dụ: nếu bạn tính toán SMA10 dựa trên các giá trị của SMA100, thay vào đó bạn có thể sử dụng một tập lệnh Pine để tính toán cả hai.