Cách chia sẻ biểu đồ ở chế độ chỉ xem

Bạn có thể chia sẻ biểu đồ của mình theo nhiều cách khác nhau trên TradingView. Bạn có thể xuất bản ý tưởng, bạn có thể tạo và chia sẻ ảnh chụp nhanh dưới dạng hình ảnh, bạn có thể nhấp vào biểu tượng để chia sẻ biểu đồ của mình trong trò chuyện.

Một tính năng khác, ít được biết đến là chia sẻ biểu đồ của bạn một cách dễ dàng trong khi vẫn giữ được tính tương tác và cho phép dễ dàng sao chép thiết lập của bạn. Nó hiển thị biểu đồ giống hệt như cách bạn thấy và tất cả những gì bạn cần làm là sao chép liên kết từ thanh địa chỉ và cung cấp liên kết đó cho người bạn muốn chia sẻ.

Làm thế nào để thiết lập nó

Chia sẻ biểu đồ ở chế độ chỉ xem được thực hiện trên cơ sở bố cục trên mỗi biểu đồ. Để kích hoạt nó:

1. Nhấp vào mũi tên lên bên phải của Bố cục Biểu đồ.

2. Trong menu xuất hiện, chuyển sang Bật chia sẻ để bật tính năng này.

3. Sao chép URL từ thanh địa chỉ và chia sẻ nó.

Vậy là xong, đơn giản vậy thôi. Người được bạn chia sẻ biểu đồ sẽ thấy biểu đồ của bạn ở chế độ chỉ xem và ví dụ ở đây.

Lưu ý rằng người có liên kết có thể chọn sao chép và lưu bố cục làm của riêng mình. Bạn có thể tự mình thử với ví dụ trên.