Cách đóng ứng dụng dành cho máy tính mà các cửa sổ vẫn giữ đúng vị trí?

Để tất cả các cửa sổ khôi phục lại vị trí, bạn cần sử dụng phím Thoát trong menu thả xuống của tiêu đề cửa sổ: