Fib Mở rộng Tự động

Định nghĩa

Fib Mở rộng Tự động là công cụ tính toán các mức giá mục tiêu sau khi thoái lui. Các mức mở rộng cũng cho biết các khu vực đảo ngược giá tiềm năng và hiển thị các mức giá có thể xảy ra sau khi quá trình thoái lui hoàn tất. Các mức này dựa trên các hệ số Fibonacci chính và biến động giá của biểu tượng trên biểu đồ.

Để sử dụng chỉ báo Fib Mở rộng Tự động mới, hãy sử dụng nút Indicators trên biểu đồ của bạn rồi tìm chỉ báo Auto Fib Extension trong tab Tích hợp sẵn.

Chỉ báo được viết bằng Pine Script và có thể truy cập được mã nguồn của chỉ báo từ biểu tượng Mã nguồn ở bên phải tên của chỉ báo trên biểu đồ hoặc từ Trình chỉnh sửa Pine, bằng cách sử dụng nút Mở, sau đó nhấp vào Tập lệnh tích hợp sẵn mặc định mới… và Fib Mở rộng Tự động.

Lịch sử

Khái niệm Fibonacci mở rộng bắt nguồn từ phương pháp Fibonacci thoái lui. Khái niệm được phát triển để xác định mức giá mục tiêu sau khi thoái lui. Khái niệm được đặt tên theo việc sử dụng dãy Fibonacci và dựa trên lý thuyết rằng thị trường thường hồi lại một phần dự kiến của một động thái trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu.

Tính toán

Fibonacci mở rộng không có công thức cụ thể. Các mức mở rộng được tính dựa trên dãy Fibonacci và các mức phổ biến nhất là 61,8%, 100%, 161,8%, 200% và 261,8%. Công cụ vẽ Fib mở rộng dựa trên xu hướng dựa trên ba điểm do nhà giao dịch đặt ra: hai điểm đầu tiên xác định đường xu hướng, điểm cuối cùng xác định mức thoái lui. Sau khi thiết lập các điểm, các đường ngang được vẽ và các mức xác định các mục tiêu tiềm năng cho chuyển động giá tiếp theo được xác định dựa trên các đường này.

Với chỉ báo Fib Tự động Mở rộng mới, bạn không cần phải đặt điểm theo cách thủ công, như được yêu cầu với công cụ vẽ Fib Mở rộng dựa trên xu hướng. Thuật toán sẽ tự động chọn các điểm và vẽ các mức.

Điều cần tìm kiếm

Điểm 1 và 2 trong hình này cho thấy hướng của đường xu hướng. Điểm 2 và 3 cho thấy mức thoái lui. Các mức có thể mà giá có thể đạt được được hiển thị bằng các đường chỉ báo: các đường chốt lãi được sử dụng phổ biến nhất là 0,618, 1,0 và 1,618.

Đầu vào

Độ sâu

Số lượng thanh tối thiểu sẽ được tính đến khi tính toán chỉ báo.

Mở rộng đường

Cho phép kéo dài các đường trên biểu đồ sang trái hoặc phải.

Đảo ngược

Cho phép bạn đảo ngược thứ tự của các đường và hướng tính toán của chỉ báo.

Giá

Hiển thị các giá trị giá.

Mức

Hiển thị các giá trị mức.

Mức độ màu sắc

Màu sắc của mỗi đường mức.

Định dạng mức

Định dạng được sử dụng để hiển thị các giá trị, có thể sử dụng các giá trị số thông thường (tùy chọn Giá trị) hoặc định dạng Phần trăm.

Tóm tắt

Tóm lại, đây là chỉ báo đã được chờ đợi từ lâu mà chúng tôi rất vui khi được thêm vào danh sách các công cụ phân tích kỹ thuật ngày càng phát triển của mình. Fib Mở rộng Tự động có thể rất hữu ích trong việc xác định các mức mục tiêu sau khi thoái lui. Hầu hết các chỉ số kỹ thuật xem xét quá khứ bằng cách phân tích giá lịch sử; Fibonacci Mở rộng giúp xác định các mức giá có thể xảy ra trong tương lai.