Android: Biểu đồ của tôi không được hiển thị chính xác / các nút trên biểu đồ không hoạt động

Để hiển thị biểu đồ trong ứng dụng Android của chúng tôi, chúng tôi sử dụng WebView của hệ thống Android hoặc trình duyệt được cài đặt trên thiết bị di động theo mặc định.

Nếu biểu đồ không được hiển thị hoặc bất kỳ chức năng nào trên biểu đồ không hoạt động, rất có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ của những ứng dụng này trên thiết bị của mình.

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Cập nhật WebView hệ thống Android (nếu có thể).

2. Cập nhật trình duyệt hệ thống trên thiết bị của bạn, cũng như trình duyệt Google Chrome.

3. Tắt hoàn toàn TradingView và bật lại.