Heikin Ashi

Heikin Ashi là một kỹ thuật biểu đồ có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Nó tương tự như biểu đồ hình nến truyền thống. Tuy nhiên, không giống như biểu đồ hình nến thông thường, biểu đồ Heikin Ashi cố gắng lọc ra một số nhiễu thị trường bằng cách làm phẳng các biến động giá mạnh để xác định tốt hơn các chuyển động xu hướng trên thị trường.

Để xây dựng Heiken Ashi, một công thức được sử dụng trong đó dữ liệu giá được nhập vào, trong khi các loại nến thông thường được xây dựng độc quyền trên các con số trống mà không sử dụng bất kỳ phép tính nào.

Nến được tính như thế nào trên biểu đồ Heikin Ashi?

Để tính toán, Heikin Ashi sử dụng công thức OCHL: viết tắt của Open, Close, High, Low. Đây là bốn thành phần ảnh hưởng đến hình dạng, kích thước và hướng của nến. Công thức tính toán của chúng được đưa ra dưới đây:

  • Mở = (Mở trước + Đóng trước) / 2.

Trong các nến thông thường, mức mở bằng mức đóng của nến trước (nếu không có khoảng trống trên thị trường). Trong Heikin Ashi, một hình nến mới sẽ mở ra ở mức giữa, giữa mức mở và đóng của nến trước đó.

  • Đóng = (Đóng + Mở + Cao + Thấp) / 4.

Giá trị trung bình giữa thấp, cao, mở và đóng của nến hiện tại.

  • Cao = Giá trị cao nhất của mức cao gần đây, mở hoặc đóng.
  • Thấp = Giá trị thấp nhất của mức thấp gần đây, mở hoặc đóng.

Theo thời gian, một số giá trị này sẽ bằng nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến giao diện tổng thể của biểu đồ. Việc lựa chọn khung thời gian cũng sẽ có tác động lớn đến giao diện của biểu đồ.

Từ các công thức trên, rõ ràng là hình nến hiện tại của chỉ báo được tính toán với độ trễ, do đó các tín hiệu do Heikin Ashi đưa ra có tính chất trễ. Trong trường hợp này, các tính toán của một nến mới sẽ chỉ có thể thực hiện được sau khi nến tiếp theo xuất hiện trên biểu đồ giá.

Khi giao dịch các công cụ biến động trên khung thời gian nhỏ, chỉ báo có thể giúp lọc hi

ệu quả nhiễu thị trường, các điểm đột phá sai và các điểm vào lệnh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi làm việc trên một thị trường có độ biến động thấp và / hoặc trên khung thời gian lớn, Heikin Ashi sẽ hiếm khi đưa ra tín hiệu. Hơn nữa, độ tin cậy của các tín hiệu này sẽ thấp, do độ trễ của chính chỉ báo.

Cách bật Heikin Ashi

Bạn có thể bật Heikin Ashi trong cài đặt loại biểu đồ:

Heikin Ashi có những cài đặt nào?

Cài đặt cho loại biểu đồ này không khác với cài đặt của biểu đồ thông thường, ngoại trừ mục Hiển thị giá thực trên thang giá (thay vì giá Heikin Ashi), có nhiệm vụ hiển thị nhãn giá cuối cùng của Heiken Ashi cùng với nhãn giá cuối cùng của biểu đồ hình nến thông thường.