Khôi phục tài khoản

  1. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các chi tiết tài khoản chính xác - tên người dùng, email, mật khẩu.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tài khoản Google.
  3. Nếu bạn không nhớ tên người dùng / mật khẩu của mình, bạn có thể khôi phục quyền truy cập vào tài khoản thông qua biểu mẫu khôi phục mật khẩu.
  4. Nếu bạn mất quyền truy cập vào email hoặc điện thoại được liên kết với tài khoản này, bạn cũng cần điền vào biểu mẫu khôi phục tài khoản. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần nhập thông tin thanh toán để xác minh quyền sở hữu tài khoản và danh tính của mình. Người quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thư được chỉ định trong biểu mẫu và giúp bạn khôi phục quyền truy cập.
  5. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Đây có thể là ảnh chụp chứng minh thư, thẻ ngân hàng của bạn và / hoặc của bạn. Điều này đảm bảo rằng chỉ bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình và không có pháp nhân trái phép nào được cấp quyền truy cập. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để khôi phục tài khoản của bạn và không bao giờ chia sẻ nó với các bên thứ ba.