Yêu cầu hệ thống đối với ứng dụng dành cho máy tính để bàn

Yêu cầu tối thiểu để sử dụng ứng dụng dành cho máy tính để bàn:

  • macOS: Catalina 10.15 trở lên
  • Windows:
  • Windows 10 64-bit, phiên bản 1909 trở lên (đối với phiên bản 1909, tùy chọn 'Sideload apps' nên được bật)
  • Windows 11 64-bit
  • Linux: Bất kỳ bản phân phối Linux nào đã cài đặt trình quản lý gói Snap