Yêu cầu hệ thống đối với ứng dụng dành cho máy tính để bàn

Yêu cầu tối thiểu để sử dụng ứng dụng máy tính để bàn:

  • macOS: Catalina 10.15 trở lên
  • Windows:
    • Windows 10 64-bit, phiên bản 21H2 trở lên 
    • Windows 11 64-bit
    • Cần cài đặt ứng dụng Microsoft Store trên Hệ điều hành của bạn
  • Linux: Bất kỳ bản phân phối Linux nào đã cài đặt trình quản lý gói Snap