Yêu cầu

Yêu cầu tối thiểu để sử dụng ứng dụng dành cho máy tính:

  1. macOS: OS X 10.14 trở lên
  2. Windows: Windows 10 64-bit, phiên bản 1709 trở lên (đối với các phiên bản trước năm 2004, bạn cần bật tùy chọn 'Sideload apps')
  3. Linux: Bất kỳ bản phân phối Linux nào đã cài đặt trình quản lý gói Snap