Làm cách nào để bật chế độ đa biểu đồ?

Để bật chế độ nhiều biểu đồ cho bố cục của bạn, vui lòng nhấp vào nút “Chọn bố cục” nằm trên thanh công cụ chính phía trên biểu đồ của bạn và chọn cách thiết lập biểu đồ bạn cần.

Xin lưu ý rằng người dùng Pro có thể có 2 biểu đồ trên mỗi bố cục, người dùng Pro + có thể có tối đa 4 biểu đồ và người dùng Premium có thể có số biểu đồ tối đa trên mỗi màn hình, là 8.