Tôi muốn thay đổi kích thước các biểu đồ trong bố cục của mình

Để thay đổi kích thước biểu đồ, chỉ cần kéo một trong các cạnh của biểu đồ. Nháy đúp vào bất kỳ đường viền biểu đồ nào để đưa nó về trạng thái mặc định.


Bạn cũng có thể di chuyển nhiều đường viền biểu đồ cùng một lúc. Để thực hiện việc này, hãy giữ phím Shift trong khi kéo.