Cuối cùng có nghĩa là gì trong Screener?

Nếu bạn muốn tìm điều kiện của một chỉ báo đối với giá biểu tượng hiện tại (ví dụ: cổ phiếu được giao dịch trên SMA10 của chúng), được biểu thị là "Đóng" trên biểu đồ, hãy sử dụng giá trị "Cuối cùng" trong Bộ sàng lọc. Xin lưu ý rằng giá trị "Cuối cùng" trong trình sàng lọc là giá trị phiên thông thường của biểu tượng. Nếu bạn bật số giờ kéo dài trên biểu đồ, thì "Cuối cùng" của bộ sàng lọc và "Đóng" của biểu đồ sẽ không khớp.