Tôi không thể cập nhật phương thức thanh toán của mình

Đôi khi, không thể xác minh phương thức thanh toán mới. Chúng tôi không thể bỏ qua quy trình này vì nó giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi gian lận. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào khi cố gắng cập nhật phương thức thanh toán của mình, hãy thử lại chú ý đến mã ZIP và CVV bạn điền vào. Chúng phải tương ứng với những mã được liên kết với tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ. Nếu thẻ vẫn không được chấp nhận, bạn có thể tạo tài khoản PayPal, thêm thẻ này vào đó và thử thanh toán bằng PayPal. Bạn cũng có thể thử một thẻ khác. Người dùng có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau: Visa, Delta, Electron, MasterCard, Eurocard, Maestro và American Express. Chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ nếu chúng có biểu tượng Visa hoặc MasterCard.