Thư viện Pine là gì và làm cách nào để sử dụng nó?

Thư viện Pine là một loại ấn phẩm script đặc biệt hữu ích cho các lập trình viên Pine. Chúng không được nhầm lẫn với Cộng đồng lập trình của TradingView, đây là nơi tất cả các tập lệnh Pine công khai được xuất bản trên nền tảng của chúng tôi.

Thư viện Pine là các tập lệnh chứa các hàm có thể được sử dụng lại trong các tập lệnh Pine khác, có thể là các chỉ báo, chiến lược hoặc các thư viện khác. Chúng rất hữu ích để xác định các chức năng được sử dụng thường xuyên để mã nguồn của chúng không cần phải được đưa vào mọi tập lệnh khi chúng cần thiết.

Bởi vì chúng cung cấp quyền truy cập vào mã có thể sử dụng lại dễ dàng, bản thân các Thư viện không được áp dụng cho biểu đồ. Thay vào đó, trong khi viết script, bạn cần nhập thư viện bằng từ khóa đặc biệt. Để thực hiện việc này nhanh chóng, hãy sử dụng nút “Sao chép… vào khay nhớ tạm” có sẵn trên trang của thư viện đã xuất bản. Có thể tìm thấy hướng dẫn chuyên sâu về cách viết và sử dụng Thư viện trong Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

Tất cả các thư viện đều được xuất bản mã nguồn mở. Tập lệnh công cộng chỉ có thể sử dụng thư viện công cộng. Các tập lệnh riêng tư hoặc các tập lệnh cá nhân được lưu trong Trình chỉnh sửa thông có thể sử dụng thư viện công cộng hoặc riêng tư. Một thư viện có thể sử dụng các thư viện khác, hoặc thậm chí các phiên bản trước của chính nó.

Thư viện công cộng được coi là mã miền công cộng trong Quy tắc chung về xuất bản tập lệnh của chúng tôi, điều này đòi hỏi rằng, trái với các chỉ số và chiến lược nguồn mở, tác giả của chúng không cần sự cho phép nếu bạn sử dụng lại các chức năng của chúng trong các tập lệnh nguồn mở của mình. Nếu bạn định sử dụng lại các chức năng của thư viện công cộng trong một ấn phẩm công khai, nguồn đóng (được bảo vệ hoặc chỉ dành cho người được mời), thì tác giả của nó cần có sự cho phép rõ ràng để sử dụng lại trong biểu mẫu đó.

Với quy định rằng các thư viện Pine công cộng được coi là “phạm vi công cộng”, việc sử dụng lại các quy tắc nguồn mở của chúng tôi, mà bạn có thể tìm thấy trong Quy tắc Nội bộ về Xuất bản Tập lệnh, sẽ áp dụng cho các quy tắc đó.