Quy đổi tiền tệ trong Công cụ sàng lọc chứng khoán

Công cụ sàng lọc chứng khoán và ETF hiển thị một số dữ liệu ở định dạng tiền tệ. Ví dụ: dữ liệu giá (chẳng hạn như Giá cuối cùng của một mã giao dịch) luôn được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của một công ty nhất định, có thể không tương ứng với đơn vị tiền tệ thị trường địa phương.

Xin lưu ý rằng dữ liệu này chưa thể được quy đổi.

Dữ liệu tài chính (Vốn hóa thị trường, EPS cơ bản, v.v.) được liệt kê bằng đơn vị tiền tệ thị trường, nhưng có thể có tối đa ba tùy chọn chuyển đổi.

  1. Đơn vị tiền tệ mặc định: đơn vị tiền tệ của thị trường địa phương nơi công ty đặt trụ sở.
  2. USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, CNY: giá trị có thể được quy đổi sang loại tiền này trên bất kỳ thị trường nào.

Ví dụ: có các loại tiền tệ khác nhau cho thị trường Vương quốc Anh (có thể thấy từ cột GẦN NHẤT).

1. Tùy chọn Quy đổi Mặc định trong menu Tài chính (trong ví dụ hiện tại là GBP) quy đổi các giá trị tài chính thành loại tiền tệ của thị trường địa phương (ví dụ: bảng Anh cho thị trường Vương quốc Anh)

2. Tùy chọn quy đổi tiếp theo sẽ tính toán lại giá trị tài chính sang tiền USD. Lưu ý rằng cột Giá trị Vốn hóa Thị trường được tính toán lại, còn cột GẦN NHẤT vẫn giữ nguyên đơn vị tiền tệ của công ty.