Cách xem mã giao dịch chính được niêm yết cho thị trường liên quan? (Bộ lọc "Sàn niêm yết" dùng để làm gì?)

Trong nhiều thị trường mà Công cụ sàng lọc chứng khoán 2.0 của chúng tôi bao quát, bảng này không chỉ chứa các công ty niêm yết chính cho thị trường đó, mà còn có thể chứa các công ty được niêm yết trên thị trường đó dưới dạng bổ sung hoặc tùy chọn.

Nếu bạn muốn lọc ra những mã giao dịch bổ sung này, chúng tôi vừa ra mắt bộ lọc “Sàn niêm yết” mới. Bạn có thể tìm thấy bộ lọc này trong hộp thoại bộ lọc nằm ở góc bên phải. Nhấp vào nút "Thêm bộ lọc" ở thanh trên cùng rồi chọn bộ lọc "Sàn niêm yết".

Ví dụ: sàn niêm yết chính của AAPL là trên sàn giao dịch Nasdaq của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty cũng niêm yết mã cổ phiếu của mình trên các sàn giao dịch quốc tế khác, chẳng hạn như thị trường Ý.

Nếu bạn muốn xem tất cả các mã giao dịch cho thị trường Ý, hãy chọn tuỳ chọn "Bất cứ mã nào". Tùy chọn "Thứ cấp" hiển thị các mã giao dịch có sàn niêm yết thứ cấp. Để xem các mã này, hãy chọn thị trường Ý trong Công cụ sàng lọc cổ phiếu 2.0, mở bộ lọc và chọn tùy chọn.

Nếu bạn chỉ muốn xem các mã giao dịch có sàn niêm yết chính ở thị trường Ý, bạn có thể bật tuỳ chọn "Chính" trong bộ lọc "Sàn niêm yết" rồi loại trừ các phần bổ sung không bắt buộc như AAPL khỏi danh sách.