iBroker: cách bắt đầu giao dịch và cách đặt lệnh

Bạn có thể giao dịch qua iBroker trực tiếp từ biểu đồ của chúng tôi bằng tài khoản demo hoặc tài khoản thực.

Để bắt đầu giao dịch:

  • Đăng nhập vào www.tradingview.com bằng tài khoản TradingView của bạn.
  • Mở biểu đồ, nhấp vào Bảng Giao Dịch rồi nhấp vào iBroker.
  • Đăng nhập bằng thông chi tiết tài khoản iBroker của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể mở tài khoản tại đây.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản giao dịch iBroker của bạn, bốn tab sẽ xuất hiện ở dưới cùng: Vị thế, Lệnh, Tóm Tắt Tài Khoản và Nhật Ký Thông Báo. Tab Lệnh có bộ lọc tất cả các trạng thái đơn hàng có thể có để thuận tiện cho bạn. Đường màu xám trong mỗi cột hiển thị các giá trị chính từ Tóm Tắt Tài Khoản.

Ở trên cùng bên phải Bảng Giao Dịch, có một menu với các cài đặt chính cho giao dịch, một nút để ngắt giao dịch và một nút để chọn nhà môi giới khác. Ngoài ra, còn có ID tài khoản của bạn và menu thả xuống để chuyển đổi giữa các tài khoản phụ (nếu đó là ID nhiều tài khoản).

Có thể đặt lệnh thông qua menu ngữ cảnh của biểu đồ hoặc Bảng Giao Dịch, menu Khác trong biểu đồ hoặc bảng Mua/Bán đang giao dịch.

Sau khi phiếu đặt lệnh được mở, bạn có thể đặt các giá trị "giá", "cắt lỗ" và "chốt lời" bằng cách sử dụng số pip hoặc giá. Bạn cũng có thể tính toán "số lượng" theo cách thủ công hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rồi đặt thời hạn cho lệnh.