Cách bật/tắt nút Mua/Bán trong ứng dụng

Để bật/tắt các Nút Mua/Bán trong các ứng dụng Android và iOS, bạn cần hoàn tất các bước sau:

 

  1. Mở menu góc dưới cùng bên phải (...);
  2. Mở Cài đặt Biểu đồ;
  3. Mở menu giao dịch;
  4. Chọn/bỏ chọn tuỳ chọn Nút Hiển thị Nút Mua/Bán.