Các chỉ số kinh tế là gì?

Các chỉ số kinh tế là các điểm dữ liệu mô tả trạng thái của nền kinh tế của đất nước nói chung (GDP, Tỷ lệ lạm phát), trạng thái của một ngành cụ thể (Sản xuất thép) hoặc một hệ thống (ICU Beds).

Hiện tại, 300 chỉ số có sẵn cho 200 quốc gia.

Danh sách đầy đủ các chỉ số có sẵn có thể được tìm thấy tại đây.